Контрольна робота "Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни"

8 запитань
Запитання 1

Як називається фізична величина, що показує, яка енергія виділяється при повному згорянні 1 кг палива?

варіанти відповідей

Питома теплоємність

Кількість теплоти

Питома теплота згоряння

ККД нагрівника

Запитання 2

Яка кількість теплоти потрібна для плавлення 4 т сталі, нагрітої до температури плавлення? 

варіанти відповідей

336 кДж

336 МДж

336 Дж

Запитання 3

При кипінні температура рідини ...

варіанти відповідей

Збільшується

Зменшується

Не змінюється

Запитання 4

Теплова машина одержала від нагрівника 600 кДж теплоти і передала холодильнику 400 кДж. Чому дорівнює ККД теплової машини?

варіанти відповідей

13%

23%

33%

43%

Запитання 5

Як змінюється температура з моменту початку плавлення до його закінчення?


варіанти відповідей

зростає

спадає

у одних речовин зростає, в інших - не змінюється


залишається сталою.

Запитання 6

Яка кількість теплоти виділиться при повному згорянні 20 г спирту? Питома теплота згоряння спирту 27 МДж/кг.

варіанти відповідей

540 МДж

540 кДж

5,4 кДж

Запитання 7

Визначте, яка з речовин: вольфрам, мідь, олово - може розплавитись у посудині, що виготовлена з титану.

варіанти відповідей

Мідь, олово

Лише вольфрам.

Лише олово

Лише мідь.

Запитання 8


Якщо перелити рідину з однієї посудини в іншу, то рідина...

варіанти відповідей

змінить і форму і об´єм;

збереже об´єм,але змінить форму;

збереже і форму і об´єм;

збереже форму, але змінить об´єм.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест