29.09 Підсумковий тест з теми 1. Документи та документообіг.

Додано: 17 жовтня 2022
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 21 раз
17 запитань
Запитання 1

Як називають матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку й має відповідно до чинного законодавства юридичну силу?

варіанти відповідей

документ

файл

папка

лист

Запитання 2

Як називають рух документів в установі від моменту створення або від одержання зі сторони до моменту передачі на зберігання до архіву?

варіанти відповідей

Рух

Документообіг

Архівування

Зберігання

Запитання 3

Як називаються мовні конструкції, яким властиві постійний склад компонентів, їх порядок та звичність звучання. Наприклад:організована злочинність, встановити контроль, слідством встановлено, згідно з наказом, відповідно до розпорядження, прошу надати відпустку, у зв’язку з тощо?

варіанти відповідей

кліпса

кліше

дублікат

оригінал

Запитання 4

Яку має назву перший або єдиний примірник офіційного документа. Він має підпис керівника установи і в разі потреби завіряється штампом і печаткою?

варіанти відповідей

кліпса

кліше

дублікат

оригінал

Запитання 5

З яких логічних елементів складається текст документів?

варіанти відповідей

Вступу

Зачину

Доказу

Основної частини

Закінчення

Запитання 6

Назвіть види документів за характером інформаційних зв’язків:

варіанти відповідей

термінові

вхідні

вихідні

внутрішні

Запитання 7

Назвіть види документів за термінами зберігання:

варіанти відповідей

тимчасового зберігання

довготермінового зберігання

індивідуальні

постійного зберігання

типові

Запитання 8

Назвіть види документів за типом носіїв:

варіанти відповідей

паперові

акти

інструкції

електронні

протоколи

накази

звернення 

Запитання 9

Які документи пишуться від першої особи?

варіанти відповідей

Характеристика

Заява

Довідка

Автобіографія

Запитання 10

Сукупність обов'язкових даних у документі, без яких він не може бути підставою для обліку й не має юридичної сили

варіанти відповідей

шаблони


зразки

реквізити

формуляри

Запитання 11

Що називають інформаційною безпекою?

варіанти відповідей

Норми поведінки осіб у інформаційному просторі

Сукупність засобів і методів віддаленого зберігання й опрацювання даних

Сукупність антивірусних програм

Стан захищеності систем передавання, опрацювання і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність даних

Запитання 12

Які чинники складають найбільшу загрозу для безпеки даних?

варіанти відповідей

Природничі чинники

Технічні чинники

Людські чинники

Запитання 13

Антивіруси — це програми, призначені для

варіанти відповідей

виявлення та поширення вірусів

виявлення та знешкодження будь-яких вірусів, що існують

виявлення та знешкодження відомих їм вірусів

Запитання 14

Вкажіть формати графічних файлів

варіанти відповідей

MP3

BMP

JPEG

XLSX

PNG

GIF

DOCX

COM

Запитання 15

У якій графіці зображення будується як аплікації з окремих базових об'єктів: відрізків, кривих, прямокутників, овалів тощо

варіанти відповідей

Фрактальна

Растрова

Векторна

Тривимірна

Базова геометрична

Запитання 16

Реклама - це

варіанти відповідей

 Інформація про товар

 Інформація про послуги

 Інформація на банері

Інформація про особу чи товар, розповсюджена у будь-який спосіб

Запитання 17

Вкажіть різновиди графіки

варіанти відповідей

Станкова

Прикладна

Плакатна, промислова

Живописна

Дизайнерська

Акварельна

Архітектурна

Комп'ютерна

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест