«Криволінійний рух. Рух по колу. Маятник.»

Додано: 2 квітня 2019
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 81 раз
10 запитань
Запитання 1

1.    Рух , траєкторією якого є крива лінія називається …

варіанти відповідей

а) прямолінійним ;

б) криволінійним ;

в) рухом по діагоналі.

Запитання 2

Швидкість при русі тіла по колу напрямлена :

варіанти відповідей

а) вгору ;

б) вправо ;

в) по дотичній ;

г ) будь–як.

Запитання 3

Час одного повного оберту - це :

варіанти відповідей

а) частота обертання ; 

б) період обертання ;

в) швидкість обертання ;

г) довжина лінії.

Запитання 4

Період обертання Землі навколо своєї осі дорівнює :

варіанти відповідей

а) 1 рік ;

б) 1 день ; 

в) 1 доба ; 

 г)1 місяць.

Запитання 5

Кількість повних обертів за одиницю часу – це :

варіанти відповідей

а) період обертання ; 

б) частота обертання ; 

в) швидкість обертання ;

г) миттєва швидкість .

Запитання 6

Рухи , які періодично повторюються , називають ......

варіанти відповідей

а) рівномірними ;

б) рівноприскореними ; 

в) коливаннями ;

г )криволінійними .

Запитання 7

Амплітудою коливань називають :

варіанти відповідей

а) найменше відхилення від положення рівноваги ;

б) найбільшу довжину нитки ;  

в) найбільше відхилення від положення рівноваги ;

г) найменшу довжину нитки. 

Запитання 8

Точкове тіло підвішене на нерозтяжній нитці - це:

варіанти відповідей

а ) фізичний маятник ;

б) математичний маятник ;

в) електричний маятник ;

г) це взагалі не маятник.

Запитання 9

Частота коливань вимірюється у :

варіанти відповідей

а) метрах ;

 б) кілограмах ; 

в) герцах ; 

г) секундах.

Запитання 10

Чи є коливальний рух рівномірним ?

варіанти відповідей

Так

Ні

Неможливо відповісти

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест