5 клас. Підсумковий тест з теми " Створення текстового документа з графічним зображенням і таблицею"

Тест виконано: 278 разів
17 запитань
Запитання 1

Яка піктограма візуально відображає текстовий процесор MS Word 2010 (2013, 2016)?

варіанти відповідей
Запитання 2

Основним об'єктом текстових процесорів є текстовий документ, який складається із ...

варіанти відповідей

символів

слів

речень

абзаців

Запитання 3

Для додавання зображень у текстовий документ використовують вкладку 

варіанти відповідей


Файл

Головна

Вставка

Вид

Запитання 4

Таблиця складається з :

варіанти відповідей

Рядків і пропусків 

 Стовців і пропусків

 Рядків і стовців

Запитання 5

Виправлення помилок, доповнення та зміна тексту – це …

варіанти відповідей


форматуваня

 збереження документа

редагування

 відкриття документа

Запитання 6

При введенні тексту між словами завжди ставиться:

варіанти відповідей

 1 пропуск

 2 пропуска

кома

 двокрапка

Запитання 7

У текстовому процесорі можна:

варіанти відповідей

додавати текст 

 зберігати

створювати презентації

редагувати

додавати малюнки, таблиці

Запитання 8

Малюнок, фотографія, схема/діаграма в текстовому документі - це

варіанти відповідей

текстові об'єкти

графічні об'єкти

схематичні об'єкти

Запитання 9

Яким знаком відмічається поточне місце в документі?

варіанти відповідей

стрілка 

курсор

 вказівник рука

мишка

Запитання 10

Укажіть мінімальний текстовий об'єкт документа

варіанти відповідей

слово

символ

речення

рядок

Запитання 11

Оберіть операції форматування тексту (символів)

варіанти відповідей

видалення символів

колір символів

вставляння символів

розмір символів

накреслення символів (курсив (к)напівжирним (ж)підкресленим (ч))

Запитання 12

Проаналізуй структуру таблиці, наведеної на малюнку.

Познач рядок, у якому подано кількість рядків і стовпців у таблиці.

варіанти відповідей

5 рядків, 4 стовпця

5 рядків, 5 стовпців

4 рядка, 5 стовпців

Запитання 13

Основними об'єктами таблиці є

варіанти відповідей

клітинка

стовпець

рядок

заголовок

Запитання 14

Для очищення вмісту таблиці або її об'єктів потрібно їх виділити і натиснути клавішу ...

варіанти відповідей

 Delete

Tab

Enter

 Backspace

Запитання 15

Як називаються вертикальні колонки таблиці?

варіанти відповідей

клітинки

смуги

стовпці

рядки

Запитання 16

Вибери малюнок, на якому подано вигляд вказівника миші, якщо потрібно змінити ширину стовпчика таблиці.

варіанти відповідей
Запитання 17

За допомогою даних кнопок можна встановити

варіанти відповідей

вирівнювання тексту в клітинці таблиці

вирівнювання таблиці на сторінці

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест