5th form Grammar

Додано: 29 квітня
Предмет: Англійська мова, 5 клас
Тест виконано: 45 разів
12 запитань
Запитання 1

1. My friend ____ to his birthday party all day long.

варіанти відповідей

prepared

prepares

was preparing

Запитання 2

2. They ____ their trip to England the whole morning.

варіанти відповідей

planned

was planning

were planning

Запитання 3

3. They ____ the sights of London the whole day yesterday.

варіанти відповідей

watch

watched

were watching

Запитання 4

4. My sister ____ her friend at the airport from 5 to 6 yesterday.

варіанти відповідей

waits

were waiting

was waiting

Запитання 5

5. London ____ a great impression on me.

варіанти відповідей

was making

made

is making

Запитання 6

6. Steve ____ to London at this time yesterday.

варіанти відповідей

flied

was flied

was flying

Запитання 7

7. There is a notice "___" in the airport to help passengers.

варіанти відповідей

Walking

Staying

Information

Запитання 8

8. My friends always ____ when I come to visit them on holidays.

варіанти відповідей

gives information

takes me for walks

give a welcome party

Запитання 9

9. It's well-known that Yorkshire pudding tastes really____.

варіанти відповідей

favourite

famous

delicious

Запитання 10

10. It's necessary to have a ___ at the airport when you are leaving for a foreign country.

варіанти відповідей

express train

vocabulary

passport control

Запитання 11

11. When you are on holidays visiting your friend, you always ____.

варіанти відповідей

makes a great impressions

have baggage reclaim

enjoy your life

Запитання 12

12. Some British traditions look rather ____ with foreigners' eyes.

варіанти відповідей

famous

favourite

ridiculous

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест