Готуємось до підсумкової контрольної роботи

Додано: 20 травня
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 261 раз
19 запитань
Запитання 1

Які з наведених кутів, зображених на рисунку, є відповідними.

варіанти відповідей

∠2 і ∠8

∠3 і ∠6

∠4 і ∠7

∠1 і ∠5

Запитання 2

На прямій а точка С лежить між точками А і В. Знайти довжину відрізка ВС, якщо АВ=26 см і АС=9 см.

варіанти відповідей

35 см

17 см

7 см

16 см

Запитання 3

Сума двох кутів, що утворилися при перетині двох прямих, дорівнює 2300. Знайти кут між прямими. 

варіанти відповідей

750

1050

1150

650

Запитання 4

Зовнішній кут при основі рівнобедреного трикутника дорівнює 1080. Знайти кут між бічними сторонами трикутника.

варіанти відповідей

720

340

1440

360

Запитання 5

Промінь, який проходить між сторонами прямого кута, ділить його на два кути, різниця яких дорівнює 240. Знайти менший з утворених кутів.

варіанти відповідей

240

660

330

360

Запитання 6

У якому з випадків дві прямі паралельні, якщо із січною вони утворюють…

варіанти відповідей

Внутрішні односторонні кути 1320 і 680

Внутрішні різносторонні кути 780 і 780

Відповідні кути 320 і 1480

Внутрішні односторонні кути 57⁰ і 123⁰

Запитання 7

Паралельні прямі а і b перетнуті січною с. Знайти менший кут між січною с і прямою а, якщо два внутрішні односторонні кути відносяться як 5:13.

варіанти відповідей

500

350

1300

125⁰

Запитання 8

В якому випадку точки А, В і С є вершинами трикутника.

варіанти відповідей

АВ=12см, BC=7 см, AC=20 см

АВ=15см, BC=30 см, AC=14 см

АВ=5см, BC=9 см, AC=4 см

АВ=10см, BC=7 см, AC=6 см

Запитання 9

Діаметр кола дорівнює 18 см. h – відстань від центра кола до даної прямої а. В якому з випадків пряма а є дотичною до кола?

варіанти відповідей

h =6 см

h =18 см

h =9 см

h =4 см

Запитання 10

У трикутнику АВС відомо, що ∠A < ∠В < ∠С. Вказати правильну нерівність.

варіанти відповідей

АВ<BC<AC

ВС<АC<AВ

AC<BC<АВ

BC<АВ<AC

Запитання 11

Знайти бічну сторону рівнобедреного трикутника, якщо його периметр дорівнює 64 см, а основа 28 см.

варіанти відповідей

34 см

18 см

28 см

Даних недостатньо

Запитання 12

За якими елементами рівні трикутники DOA і СОВ на рисунку, якщо ∠ADO=∠BCO і  СO=OD?

варіанти відповідей

За стороною і кутом

За двома сторонами і кутом між ними

За стороною і двома прилеглими кутами

За трьома кутами

Запитання 13

На рисунку С – точка дотику прямої АВ і кола. Знайти ∠ВСD, якщо ∠ОDС=500.

варіанти відповідей

500

400

100

Не можна визначити

Запитання 14

Визначте взаємне розміщення двох кіл радіуса 2 см і 3 см, якщо відстань між їхніми центрами дорівнює 1 см.

варіанти відповідей

перетинаються

дотикаються зовнішньо

не мають спільних точок

дотикаються внутрішньо

Запитання 15

У трикутниках АВС і МNК АВ=МN, ВС=NК, ∠В=∠N. За якою ознакою можна довести рівність цих трикутників?

варіанти відповідей

за першою

за другою

за третьою

довести не можна

Запитання 16

Укажіть неправильні твердження:

варіанти відповідей

діаметр кола вдвічі більший за його радіус

якщо проведено дотичну до кола, то радіус проведений у точку дотику, паралельний дотичній  

у будь-якому колі радіус – це найбільша хорда

дотична до кола перпендикулярна до радіуса

Діаметр кола, перпендикулярний до хорди, ділить її навпіл

Відрізки дотичних, проведених до кола з однієї точки, рівні

Запитання 17

Коло, вписане в рівнобедрений трикутник ,ділить бічну сторону у відношенні 2 : 3, починаючи від основи. Знайдіть сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 70 см.

варіанти відповідей

20 см, 20 см і 30 см

25 см, 25 см і 20 см

30 см, 30 см і 10 см

22 см, 22 см і 26 см

Запитання 18

Щоб вписати в трикутник коло, треба провести ...

варіанти відповідей

серединні перпендикуляри до сторін трикутника

бісектриси двох кутів трикутника

радіуси, до сторін трикутника

паралельні прямі до сторін трикутника

перпендикулярні прямі до сторін трикутника

Запитання 19

Центр кола, вписаного в прямокутний трикутник, лежить ...

варіанти відповідей

на серединному перпендикулярі до будь - якого катета прямокутного трикутника

на середині гіпотенузи

у вершині прямого кута

на бісектрисі прямого кута

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест