7 кл. Прямолінійний рух, швидкість руху, графіки рівномірного прямолінійного руху.

Тест виконано: 414 разів
11 запитань
Запитання 1

Швидше рухається .......

варіанти відповідей

Автомобіль

Мотоцикл

Вони рухаються однаково

Інша відповідь

Запитання 2

За графіком рівномірного руху залежності шляху тіла від часу, зображеного на рисунку, визначте пройдений тілом шлях за 2 с. Яка його швидкість?

варіанти відповідей

l = 40 м; v = 20 м/с

l = 80 м; v = 400 м/с

l = 60 м; v = 12 м/с

l = 80 м; v = 8 м/с

Запитання 3

Одиницею швидкості в СІ є:

варіанти відповідей

см/с

м/с

м/год

км/год

Запитання 4

108 км/год в метрах за секунду:

варіанти відповідей

10 м/с

20 м/с

30 м/с

40 м/с

Запитання 5

Яка швидкість рівномірного руху птаха, якщо відстань 0,3 км він пролетів за 1 хв.

варіанти відповідей

0,3 м/с

5 м/с

20 м/с

300 м/с

Запитання 6

Приладом для вимірювання швидкості є:

варіанти відповідей

Камертон

Лінійка     

Спідометр  

Секундомір

Запитання 7

Швидкість руху тіла можна обчислити за формулою:

варіанти відповідей

v=l/t

v=v1+v2/2

 s=vt

t=s/v

Запитання 8

Механічний рух - ...

варіанти відповідей

рух тіла в просторі

зміна положення тіла

зміна положення тіла в просторі з часом відносно інших тіл

зміна положення тіла в просторі

Запитання 9

Траєкторія - це...

варіанти відповідей

шлях, який проходить тіло

відстань, яку проходить тіло

лінія, вздовж якої рухається тіло

пряма, що сполучає початок рух з кінцем

Запитання 10

Шлях- це

варіанти відповідей

Довжина траєкторії

Пряма, що сполучає початок руху та кінець


Напрямлений відрізок прямої, що сполучає початок руху з кінцем

Лінія, вздовж якої рухається тіло

Запитання 11

Переміщення - це...

варіанти відповідей

довжина траєкторії

лінія, вздовж якої рухається тіло

вектор, що сполучає початкове положення тіла з кінцевим

зміна положення тіла

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест