7 кл. С.Р. Механічна робота. Потужність.

Додано: 5 квітня
Предмет: Фізика, 7 клас
14 запитань
Запитання 1

1500 Вт = ?

варіанти відповідей

15 кВт

1,5 кВт

150 кВт

0.15 кВ

Запитання 2

Яка фізична величина визначає швидкість виконання роботи:

варіанти відповідей

Сила

Потужність

Площа

Тиск

Запитання 3

В яких одиницях СІ вимірюється механічна потужність:

варіанти відповідей

Н

Па

Вт

Дж

Запитання 4

Яку роботу виконала машина, проїхавши шлях 10 м під дією сили 120 Н ?

варіанти відповідей

12 Дж

130 Дж

1200 Дж

1.2 кДж

12 кДж

110Дж

Запитання 5

Визначте потужність механізму, якщо роботу 12 кДж він виконав за 2 хвилини

варіанти відповідей

10 кВт

10 Вт

6 Вт

6 кВт

24 кВт

24 Вт

Запитання 6

1 ват - це потужність такого механізму, який:

варіанти відповідей

за 1 с виконує роботу, що дорівнює 1 Дж

виконує роботу, що дорівнює 1 Дж, переміщуючи тіло на 1 м

переміщує тіло на 1 м, діючи на нього із силою 1 Н

за 1 с піднімає тіло на висоту 1 м

Запитання 7

0,75 МВт = ? Вт.

варіанти відповідей

750 Вт

7500 Вт

750 000 Вт

75 Вт

Запитання 8

Потужність дорівнює

варіанти відповідей

відношенню роботи до часу, за яке вона була здійснена

відношенню сили до часу дії сили

добутку роботи і часу, за яке вона була здійснена

добутку сили і часу дії сили

Запитання 9

Механічна робота позначається:

варіанти відповідей

P  

F  

s

Запитання 10

Механічною роботою називають фізичну величину, яка характеризує...

варіанти відповідей

 положення тіла в просторі відносно інших тіл 

 швидкість руху тіла  

зміну маси тіла 

 зміну положення тіла під дією сили 

взаємодію тіл

Запитання 11

В яких одиницях вимірюється робота?

варіанти відповідей

Н 

 Дж

Вт  

м

Запитання 12

Робота визначається за формулою:

варіанти відповідей

A = N/t 

 F = gm 

 A = Fl

A = F/l

Запитання 13

Механічна робота виконується, якщо:

варіанти відповідей

тіло находиться в стані спокою  

тіло рухається під дією прикладеної сили  

тіло рухається за інерцією  

до тіла прикладена сила, але воно не рухається

Запитання 14

Кит, плаваючи під водою зі швидкістю 18 км/год, розвиває потужність 150 кВт. Визначте силу опору води. 

варіанти відповідей

2700 Н

27 кН

30 кН

7,9 кН

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест