7 кл. Сила – міра взаємодії. Графічне зображення сил. Додавання сил

Додано: 12 січня
Предмет: Фізика, 7 клас
10 запитань
Запитання 1

Як позначається сила та в яких одиницях вона вимірюється?

варіанти відповідей

F, Н

m, кг

Р, Н

F, кг

Запитання 2

Закінчіть речення: "Сила - ..."

варіанти відповідей

векторна величина

скалярна величина

безмірна величина

Запитання 3

Закінчіть речення: "Якщо напрямок сили збігається з напрямком руху тіла, то ..."


варіанти відповідей

значення швидкості руху тіла збільшується

значення швидкості руху тіла зменшується

змінюється лише напрямок швидкості руху тіла

змінюються значення і напрямок швидкості руху тіла

Запитання 4

Закінчіть речення: "Якщо напрямок сили протилежний напрямку руху тіла, то ..."

варіанти відповідей

значення швидкості руху тіла збільшується

значення швидкості руху тіла зменшується

змінюється лише напрямок швидкості руху тіла

змінюються значення і напрямок швидкості руху тіла

Запитання 5

Закінчіть речення: "Якщо напрямок сили перпендикулярний до напрямку руху тіла, то ..."

варіанти відповідей

значення швидкості руху тіла збільшується

значення швидкості руху тіла зменшується

змінюється лише напрямок швидкості руху тіла

змінюються значення і напрямок швидкості руху тіла

Запитання 6

Закінчіть речення: "Якщо сила напрямлена під кутом до напрямку руху тіла, то ..."

варіанти відповідей

значення швидкості руху тіла збільшується

значення швидкості руху тіла зменшується

змінюється лише напрямок швидкості руху тіла

змінюються значення і напрямок швидкості руху тіла

Запитання 7

Як називається сила, яка здійснює на тіло таку саму дію, як декілька сил, що діють одночасно?

варіанти відповідей

Рівнодійною цих сил.

Рівноцінною цих сил.

Сумарною цих сил.

Запитання 8

Який прилад зображений на малюнку?

варіанти відповідей

Термометр

Динамометр

Психрометр

Запитання 9

Переведіть 2 кН в Ньютони

варіанти відповідей

20Н

0.2Н

200Н

2000Н

0.02Н

Запитання 10

На тіло діють дві сили, спрямовані вздовж однієї прямої. Чому дорівнює рівнодійна сил за малюнком, якщо 1кілинка відповідає 4Н? Визначте напрям рівнодійної.

варіанти відповідей

4Н, ліворуч

20Н ліворуч

4Н праворуч

20Н праворуч

Рівнодійна дорівнює нулю.

6Н і 4Н

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест