Контрольна робота за ІІ семестр

Додано: 3 травня 2020
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 61 раз
15 запитань
Запитання 1

Що означає запис 3О2:

варіанти відповідей

три атоми Оксигену

шість атомів Оксигену

три молекули кисню

три формульні одиниці кисню

Запитання 2

Укажіть рівняння реакції окиснення:

варіанти відповідей

2Ba + O2 → 2ВаО

2HgO → 2Hg + O2

2О + H2О → 2NаОH

Al2O3 + H2 = H2O + Al

Запитання 3

Укажіть у якому рівнянні розкладу сума коефіцієнтів дорівнює 5:

варіанти відповідей

2H2O → 2H2+ O2

ВaO + H2O → Вa(ОН)2

4 + 2O2 → 2Н2О + СO2

2КСІО3 → 2КСІ + 3О2

Запитання 4

Установіть відповідність між формулами та валентністю Нітрогену:

А. NO

Б. N2O

В. N2O5

Г. NO2

1. V

2. II

3. IV

4. III

5. I

варіанти відповідей

А. - 4; б. - 5; В. - 1; Г - 2.

А - 1; Б - 5; В - 2; Г - 4.

А - 5; Б - 4; В - 1; Г - 2.

А. - 2; Б - 5; В - 1; Г - 3.

Запитання 5

Розставте коефіцієнти у рівнянні реакції та вкажіть їх суму:

MnO2 + H2SO4 = MnSO4 + O2 + H2O

варіанти відповідей

10

9

5

6

Запитання 6

Яка масова частка Оксигену в ортофосфатній кислоті H3PO4:

варіанти відповідей

16%

32%

65%

33%

Запитання 7

У розчині масою 80 г знаходиться 10 г солі. Визначте масу води у розчині.

варіанти відповідей

90 г

70 г

8 г

800 г

Запитання 8

Обчисліть масу солі та води необхідні для приготування 200 г розчину з масовою часткою розчиненої речовини 10%. 

варіанти відповідей

2 г солі та 18 г води

20 г солі та 180 г води

200 г солі та 1800 г води

0,2 г солі та 0,18 г води

Запитання 9

Якою буде маса розчину, який складається з води об`ємом 100 мл та солі масою 45 г?

варіанти відповідей

1045 г

145 г

140 г

1450 г

Запитання 10

Яким буде забарвлення індикатора метилового оранжевого у кислому середовищі?

варіанти відповідей

зелене

червоне

жовте

оранжеве

Запитання 11

Яка з реакцій належить до реакцій розкладу?

варіанти відповідей

SO2 + H2O → H2SO4

2Cu + O2 → 2CuO

2H2O → 2H2 + O2

Запитання 12

При взаємодії основних оксидів з водою утворюються

варіанти відповідей

кислоти

оксиди

основи

солі

Запитання 13

При взаємодії кислотних оксидів з водою утворюються

варіанти відповідей

основи

кислоти

солі

оксиди

Запитання 14

Кислотні оксиди утворюються при взаємодії кисню з

варіанти відповідей

металами

атомами

неметалами

водою

Запитання 15

До реакцій окиснення належать:

варіанти відповідей

розчинення солі

дихання

танення льоду

горіння

кування металу

іржавіння заліза

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест