7 клас. Начальний проект № 1. Розділ: ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ

Додано: 16 вересня 2022
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 66 разів
30 запитань
Запитання 1

речовина -

варіанти відповідей

це один із видів матерії

це матерія

це явище

це група явищ

Запитання 2

наука , що вивчає розташування та рух небесних тіл.

варіанти відповідей

фізика

астрономія

хімія

географія

Запитання 3

все те, що реально, незалежить від нашої свідомості існує у Всесвіті

варіанти відповідей

точка

тіло

вакуум

матерія

Запитання 4

вчені встановили , що крім речовини існує ще один вид матерії

варіанти відповідей

точка

поле

енергія

вакуум

Запитання 5

це об'єкт із речовини, який має зовнішню межу.

варіанти відповідей

точка

фізична точка

фізичне тіло

тіло

Запитання 6

явища, які можна описати за допомогою відповідних фізичних законів.

варіанти відповідей

фізичні явища

хімічні явища

світлові явища

звукові явища

Запитання 7

дзвін, пташиний спів, тупіт коня, гуркіт грому, розмова - приклади якого фізичного явища.

варіанти відповідей

звукового

світлового

механічного

теплового

Запитання 8

політ ракети , падіння каменя, біг коня, обертання Землі навколо Сонця - приклади якого фізичного явища

варіанти відповідей

звукового

механічного

світлового

електромагнітного

Запитання 9

це природнича наука , яка вивчає найзагальніші закономірності явищ природи, властивості та будову матерії, закони її руху.

варіанти відповідей

географія

хімія

фізика

астрономія

Запитання 10

усі фізичні тіла "побудовані" з

варіанти відповідей

тіла

матерії

речовини

точки

Запитання 11

кожна молекула - це повна комбінація

варіанти відповідей

атомів

молекул

йонів

електронів

Запитання 12

атом являє собою

варіанти відповідей

молекулу

ядро

електрон

протон

Запитання 13

якщо атом втратив один або кілька електронів, то атом перетворюється на

варіанти відповідей

позитивний йон

негативний йон

протон

електрон

Запитання 14

процес самовільного проникнення молекул однієї речовини в проміжки між молекулами іншої речовини, унаслідок чого відбувається перемішування дотичних речовин

варіанти відповідей

теплопровідність

дифузія

магнетизм

матерія

Запитання 15

Причиною дифузії є

варіанти відповідей

хаотичний рух протонів

хаотичний рух електронів

хаотичний рух молекул

безперервний хаотичний рух частинок речовини.

Запитання 16

безперервний хаотичний рух частинок речовини називають

варіанти відповідей

світловим рухом

звуковим рухом

тепловим рухом

частинкою речовини

Запитання 17

це цілеспрямоване отримання нових знань про фізичні тіла або явища

варіанти відповідей

експеримент

дослід

гіпотеза

фізичне дослідження

Запитання 18

це дослідження фізичного явища в умовах, які перебувають під контролем науковця

варіанти відповідей

гіпотеза

експеримент

дослідження

лабораторія

Запитання 19

роблять певне припущення , пов'язане з досліджуваним явищем.

варіанти відповідей

гіпотеза

експеримент

дослідження

висновок

Запитання 20

дослідник проводить .... , за допомогою якого перевіряє гіпотезу.

варіанти відповідей

дослід

лабораторію

експеримент

висновок

Запитання 21

кількісно виражена характеристика тіла або фізичного явища

варіанти відповідей

фізична точка

фізичне тіло

фізична величина

величина

Запитання 22

10,100,1000,10000 - це

варіанти відповідей

кратні одиниці

частинні одиниці

одиниці

дробові одиниці

Запитання 23

порівняти її з однорідною величиною, взятою за одиницю.

варіанти відповідей

виміряти об'єм

виміряти ширину

виміряти довжину

виміряти фізичну величину

Запитання 24

Ціна поділки шкали вимірювального приладу

варіанти відповідей

це значення найменшої поділки шкали цього приладу.

це найбільше значення щкали поділки

це найменше значення приладу

Запитання 25

Межі вимірювання приладу

варіанти відповідей

це найменше значення

це найбільше значення

це найбільше і найменше значення фізичної величини

це середнє значення

Запитання 26

відхилення результату вимірювання від істинного значення фізичної величини

варіанти відповідей

відносна похибка

абсолютна похибка

фізична похибка

хімічна похибка

Запитання 27

відношення абсолютної похибки до виміряного значення фізичної величини

варіанти відповідей

відносна похибка

абсолюдна похибка

фізична похибка

хімічна похибка

Запитання 28

вимірювання фізичних величин бувають

варіанти відповідей

прямі

непрямі

прямі і непрямі

Запитання 29

основні методи фізичних досліджень

варіанти відповідей

експериментальні

теоретичні

експериментальні та теоретичні

Запитання 30

фізична величина

варіанти відповідей

символ

символ, числове значення

одиниця, символ

символ, числове значення , одиниця

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест