7 клас Тиск.Зокон Архфмеда. Плавання тіл

Додано: 30 квітня 2020
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 76 разів
9 запитань
Запитання 1

Одиниця тиску паскаль (Па) дорівнює...


варіанти відповідей

а) кг/м3

б) Н/м2

в) кг/м2

г) Н/кг

Запитання 2

Одиницею атмосферного тиску є...

варіанти відповідей

а) 1 кг

б) 1 Н

в) 1 м

г) 1 мм.рт.ст.

Запитання 3

Шматок льоду плаває у посудині з водою.Як зміниться рівень води в посудині, якщо лід розтане?

варіанти відповідей

а) не зміниться

б) підвищиться

в) знизиться

г) відповідь залежить від співвідношення мас льоду і води

Запитання 4

Сила Архімеда дорівнює...

варіанти відповідей

а) вазі тіла

б) вазі рідини в посудині

в) вазі рідини в об'ємі цього тіла

г) вазі рідини в об'ємі зануреної частини тіла

Запитання 5

Тиск стовпа рідини визначається за формулою...

варіанти відповідей

а) р=gρh

б) р=F/S

в) р=FS

г) р=g/ρh

Запитання 6

Тиск рідини вимірюється...

варіанти відповідей

а) термометром

б) динамометром

в) манометром

г) спідометром

Запитання 7

Який тиск чинить сила 150 Н на поверхню, плоша якої дорівнює 7500 см2

варіанти відповідей

а) 100 Н

б) 200 Н

в) 300 Н

г)400 Н

Запитання 8

Брусок, розміри якого становлять 50 х 40 х 60 см, плаває на поверхні води, занурившись на 2/3 свого об'єму. Визначте силу Архімеда, що діє на брусок.

варіанти відповідей

а) 300 Н

б)200 Н

в)800 Н

Запитання 9

Тіло тоне у рідині тоді, коли:

варіанти відповідей

а) Fтяж > FА, ρтіла > ρрід

б) Fтяж < FА, ρ тіла < ρрід

в) Fтяж = FА, ρтіла = ρрід

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест