8 кл. Теплова дія струму. Закон Джоуля-Ленца. Електронагрівальні прилади. Запобіжники

14 запитань
Запитання 1

Як зміниться внутрішня енергія провідника, якщо по ньому проходить електричний струм?

варіанти відповідей

збільшиться

зменшиться

без змін

Запитання 2

Якими способами можна збільшити величину кількости теплоти, яка виділяється у провіднику при проходженні електричного струму?

варіанти відповідей

збільшити силу струму

збільшити опір провідника

зменшити силу струму

зменшити опір провідника

Запитання 3

Що є основною частиною сучасної лампи розжарювання?

варіанти відповідей

скляна колба

нитка розжарювання

цоколь

Запитання 4

Нагрівальні елементи виготовляють з матеріалів,

варіанти відповідей

які мають високу температуру плавлення

які мають низьку температуру плавлення

які мають великий питомий опір

які мають низький питомий опір

Запитання 5

При короткому замиканні в електричному колі різко зростає

варіанти відповідей

електричний заряд

напруга

сила струму

електричний опір

Запитання 6

Пристрій для розмикання кола при збільшенні сили струму в ньому понад норму називається

варіанти відповідей

перемикач

запобіжник

реостат

резистор

Запитання 7

Оберіть величини, від яких залежить нагрівання провідника

варіанти відповідей

від сили струму

опору

часу

напруги

Запитання 8

Формула закону Джоуля-Ленца...

варіанти відповідей

Q=IUR

Q=I2Rt

Q=U2Rt

Q=R2IU

Запитання 9

Яка кількість теплоти виділяється за 10 с металевою спіраллю опором 10 Ом і силою струмом 5 А?

варіанти відповідей

2500 Дж

500 Дж

2.5 кДж

5 кДж

5000 Дж

25 кДж

Запитання 10

Скільки тепла виділить спіраль електроплити за 4 хв, якщо струм в ланцюзі 0,05 А, а напруга 330 В?

варіанти відповідей

3960 Дж

3,960 Дж

396 Дж

Запитання 11

Виразіть потужності струму, рівні 3 МВт і 30 000 Вт в кіловатах.

варіанти відповідей

3000 кВт і 30 кВт.

300 кВт і 3 кВт

30 000 кВт і 300 кВт.


300 кВт і 300 кВт.

Запитання 12

Оберіть всі рисунки, на яких зображені автоматичні запобіжники

варіанти відповідей
Запитання 13

За який час у провіднику опором 10 Ом виділиться 24 Дж теплоти? Сила струму у провіднику 200 мА ?

варіанти відповідей

30с

24хв

1хв

10с

Запитання 14

Теплова дія струму використовується в таких пристроях

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест