11 серпня о 18:00Вебінар: Зберегти креативність: корисні вправи для вчителів та учнів

8 клас Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини

Додано: 11 липня
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 8 разів
10 запитань
Запитання 1

Кількість теплоти, витрачена на нагрівання тіла, залежить від...

варіанти відповідей

Маси, об'єму і роду речовини.

 Зміни його температури, густини і роду речовини.

  Роду речовини, його маси і зміни температури.

  Маси тіла, його густини і зміни температури.

Запитання 2

В яких одиницях вимірюється кількість теплоти?

варіанти відповідей

Дж, кДж; 

Дж/кг0С;  кДж/кг0С;

Вт, кВт;

Дж/с, кДж/с.

Запитання 3

Як потрібно розуміти, що питома теплоємність цинку 380 Дж / кг 0С? Це означає, що для нагрівання …. енергії.

варіанти відповідей

цинку масою 380 кг на 1 0С потрібно 1 Дж 

 цинку масою 1 кг на 380 0С потрібно 1 Дж  

цинку масою 1 кг на 1 0С потрібно 380 Дж 

цинку масою 1 кг на 380 0С потрібно 380 Дж

Запитання 4

Після приготування їжі на сковороді залишилось 200 г олії за температури 1200С. Яка кількість теплоти виділиться під час остигання олії, якщо температура в кімнаті 200С? Питома теплоємність олії 1800 Дж/кг0С.

варіанти відповідей

36 кДж

3 600 Дж

36 000 кДж

36 МДж

Запитання 5

Свинцевий, латунний, залізний і олов’яний циліндри однакового діаметра і однакової маси нагрівають в гарячій воді до однакової температури і потім ставлять на плитку парафіну. Коли циліндри охололи, частина парафіну під ними розплавилась. Визначте за малюнком, яким номером позначений залізний циліндр.Сс= 140 Дж/кг 0С; Сл=400 Дж/кг 0С; Сз= 460 Дж/кг 0С; Со= 230 Дж/кг 0С;

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 6

На малюнку зображено залежність температури води (m = 0,5 кг) від часу. Яку кількість теплоти отримала вода за 15 хвилин? (св= 4200 Дж/(кг 0С)

варіанти відповідей

168 МДж

168 000 Дж

16,8 кДж

168 мДж

Запитання 7

Під час охолодження кульки масою 20 г від 40 0С до 30 0С виділилось 46 Дж теплоти. З якого матеріалу виготовлено кульку?

варіанти відповідей

золото

олово

мідь

свинець

Запитання 8

На однакових пальниках в однакових посудинах нагрівають воду і олію однакової маси на 20 градусів. Яку посудино потрібно нагрівати більше часу?

варіанти відповідей

Час нагрівання однаковий

Посудину з олією

Посудину з водою

Запитання 9

На малюнку побудовано графік залежності температури води від кількості теплоти, отриманої нею від нагрівача. Який графік відповідає більшій масі води? Порівняйте маси води в обох випадках.

варіанти відповідей

2, m2/m1=1,5;

2, m2/m1=2;

1, m1/m2=1,5;

1, m1/m2=2;

Запитання 10

Яку кількість теплоти віддасть вода об’ємом 10 л при охолодженні від 160С до 150С? Густина води 1000 кг/м3, питома теплоємність води 4200 Дж/кг0С.

варіанти відповідей

2,1 кДж

42 МДж

42 кДж

21 кДж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест