11 серпня о 18:00Вебінар: Зберегти креативність: корисні вправи для вчителів та учнів

8 клас Кристалічні та аморфні тіла. Плавлення та кристалізація. Температура плавлення.

Додано: 12 липня
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 12 разів
14 запитань
Запитання 1

Які з тіл відносяться до кристалічних? Вибрати декілька варіантів.

варіанти відповідей

лід

 скло 

 кам'яна сіль

парафін

сталь

бензин

Запитання 2

Які властивості кристалічних тіл?

варіанти відповідей

зберігають тільки об'єм

зберігають тільки форму

зберігають об'єм і форму

мають певну температуру плавлення

Запитання 3

Виберіть речовини у будові яких зберігається ближній порядок у розташуванні частинок.

варіанти відповідей

гази і рідини 

тільки кристалічні тверді тіла

рідини і кристали

аморфні тіла і рідини

Запитання 4

Виберіть речовини у будові яких зберігається дальній порядок у розташуванні частинок

варіанти відповідей

рідини і кристали

аморфні тіла і рідини

гази і рідини

тільки кристалічні тверді тіла

Запитання 5

Один суцільний кристал це...

варіанти відповідей

полікристал

монокристал

анікристал

рідкий кристал

Запитання 6

Установіть відповідність між твердим станом речовини та характером руху її частинок.

варіанти відповідей

Коливаються біля положення рівноваги

Час від часу перестрибують з місця на місце

Обертаються біля певних точок

Рухаються від зіткнення до зіткнення, траєкторія руху - ламана лінія

Запитання 7

Установіть відповідність між рідким станом речовини та характером руху її частинок.

варіанти відповідей

Коливаються біля положення рівноваги

Час від часу перестрибують з місця на місце

Обертаються біля певних точок

Рухаються від зіткнення до зіткнення, траєкторія руху - ламана лінія

Запитання 8

Позначте всі істинні, на вашу думку, твердження

варіанти відповідей

Вода перетворюється на лід за незмінної температури

Рідину майже неможливо стиснути

Аморфні речовини мають певну температуру плавлення

Кристалізація - це процес переходу речовини з рідкого стану в твердий

У ході плавлення внутрішня енергія речовини зменшується

Запитання 9

На рисунку наведено схематичний графік залежності температури від часу. У початковий момент речовина знаходилась в кристаличному стані. Яка точка відповідає початку процесу плавлення речовини?

варіанти відповідей

Точка 1

Точка 2

Точка 3

Точка 4

Точка 5

Точка 6

Точка 7

Запитання 10

На рисунку наведено схематичний графік залежності температури парафіну від часу. У початковий момент речовина знаходилась в кристаличному стані. У якому агрегатному стані був парафін за температури 600С?

варіанти відповідей

газ

рідина

плазма

тверде тіло

Запитання 11

На рисунку наведено схематичний графік залежності температури парафіну від часу. У початковий момент речовина знаходилась в кристаличному стані. Якому тепловому процесу відповідає ділянка АВ графіка?

варіанти відповідей

кристалізація

випаровування

нагрівання

плавлення

Запитання 12

На рисунку наведено схематичний графік залежності температури парафіну від часу. У початковий момент речовина знаходилась в кристаличному стані. Якому тепловому процесу відповідає ділянка ВС графіка?

варіанти відповідей

кристалізація

випаровування

нагрівання

плавлення

Запитання 13

На рисунку наведено схематичний графік залежності температури парафіну від часу. У початковий момент речовина знаходилась в кристаличному стані. Якою є температура плавлення парафіну?

варіанти відповідей

10 0С

50 0С

60 0С

70 0С

Запитання 14

На рисунку наведено схематичний графік залежності температури парафіну від часу. У початковий момент речовина знаходилась в кристаличному стані. Як змінювалась внутрішня енергія парафіну в ході процесу, якому відповідає ділянка СD графіка?

варіанти відповідей

зменшується

збільшується

не змінюється

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест