9 клас. Бази даних. Системи керування базами даних (Тематичний)

Додано: 13 квітня 2022
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 220 разів
31 запитання
Запитання 1

База даних - це ....

варіанти відповідей

а)організована сукупність даних для зберігання

б)організована сукупність даних для оновлення

в)організована сукупність даних для зберігання, постійного оновлення та використання

 г)організована сукупність даних для постійного оновлення та використання

Запитання 2

Всі відомості або дані в Реляційних базах даних зберігаються в ......

варіанти відповідей

а)Стовпцях

б)Колонках

в)Таблицях

г)Рядках

д)Запитах

Запитання 3


Із скількох таблиць може складатися База Даних?

варіанти відповідей

а) Лише однієї

б) Двох

в) Чотирьох (одна з яких - головна)

г)Багатьох

д)Однієї або багатьох

Запитання 4

Які основні об'єкти БД

 

 

варіанти відповідей

а)таблиці, форми, запити, звіти

б)структури, макроси, запити, сторінки

в)модулі, макроси, запити, фільтри

г)рядки, стовпчики, поля

Запитання 5

Які типи зв'язків можуть існувати між таблицями БД? (виберіть 4 відповіді)

 

 

 

 

варіанти відповідей

а)один за всіх і всі за одного

б)один до одного

 в)один до багатьох

 г)багато до одного

д)багато до багатьох

е)один до жодного

є)кожен до багатьох

Запитання 6

Визначте варіант, в обох позиціях якого застосовується числовий тип даних:

 

варіанти відповідей

а)рік народження, телефон

 б)адреса, зріст

в)ціна, вага

 г)стаж, кількість сторінок

Запитання 7


Способи створення запитів (2 відповіді)


 

 

 

варіанти відповідей

а)майстер запитів

б)конструктор (макет) запитів

в)прораб запитів

 г)конструктор таблиць

д)майстер звітів

Запитання 8

Поле, значення якого не повторюються в жодному іншому записі, називається...

варіанти відповідей

первинним

ключовим

простим

складним

Запитання 9

Відбір із таблиці записів, які містять задане значення в обраних полях, називається...

варіанти відповідей

фільтрація

індексація

сортування

пошук

Запитання 10

З чого складається реляційна база даних?

варіанти відповідей
Запитання 11

Які особливості має реляційна БД? (2 відповіді)

варіанти відповідей

таблиці взаємопов'язані

складається з таблиць

вузли утворюють ієрархію

має вузли, рівні, зв'язки

Запитання 12

Який тип ключа обирають в основній таблиці?

варіанти відповідей

первинний ключ

зовнішній ключ

складний ключ

Запитання 13

Познач про якій тип зв’язку іде мова «одним автомобілем може керувати лише один водій і керувати цим автомобілем може тільки один водій»:

варіанти відповідей

"один до багатьох"

"багато до одного"

"один до одного"

Запитання 14

Виберіть, який тип даних слід вибрати для поля, в яке будуть вводитися записи адрес магазинів-складу певної торговельної мережі.

варіанти відповідей

Текстовий

"Дата/Час"

Автонумерація

МЕМО

Запитання 15

Яким із ярликів можна завантажити програму Microsoft Access?

варіанти відповідей
Запитання 16

Як можна відсортувати дані в таблиці?

варіанти відповідей

За підростанням 

За зростанням 

За спаданням 

За копіюванням 

Запитання 17

Запити дозволяють відібрати:

варіанти відповідей

дані з фільтрів 

дані з таблиць 

дані з команд 

дані зі зв’язків  

Запитання 18

Основні режими для створення таблиць:

варіанти відповідей

Режим таблиці

Режим файла

Режим конструктора

Режим запиту

Запитання 19

Для збереження баз даних Access використовує формат фалів:

варіанти відповідей

.accdb

.docx

.pptx

.xlsx

Запитання 20

Як називаються стовпчики в таблицях бази даних?

варіанти відповідей

вiдношення

кортежi

записи

поля

Запитання 21

Назвіть тип даних, якщо в полі Номер будинку введено 16/4

варіанти відповідей

числовий

автонумерація

короткий текст

номер

Запитання 22

У чому полягає фільтрування даних?

варіанти відповідей

Відображення в таблиці тільки тих рядків, дані яких відповідають певній умові (умовам)

Розташування рядків за даними певного стовпця

Автоматична зміна вигляду комірок залежно від даних у них

Видалення з таблиці тих рядків, дані яких не відповідають певній умові (умовам)

Запитання 23

Скільки записів має ця таблиця (дивись рисунок)?

варіанти відповідей

8

5

4

29

Запитання 24

БД містить інформацію про учнів школи: прізвище, клас, бал за тест, бал за практичне завдання, загальна кількість балів. Якого типу буде «загальна кількість балів»?

варіанти відповідей

символьний  

число

логічний

будь-якого

Запитання 25

Щоб скасувати дію фільтра й побачити всі записи таблиці, потрібно натиснути кнопку.... 

варіанти відповідей
Запитання 26

Яким вимогам повиннi вiдповiдати ключовi поля ?

варіанти відповідей

Мають бути лише текстовi

Мають бути лише типу лiчильник

Не можут повторюватись

Мають бути лише типу число

Запитання 27

Чи можна для створення запиту вибирати поля із різних таблиць?

варіанти відповідей

можна

ні, не можна

можна, лише якщо між таблицями є зв'язок

Запитання 28

Укажіть кількість полів у наведеній базі даних

варіанти відповідей

6

7

2

3

Визначити неможливо

Запитання 29

У якому режимі можна доопрацювати й відредагувати форму?

варіанти відповідей

У режимі Створення

У режимі Фільтри

У режимі Таблиць

У режимі Конструктора

Запитання 30

Що можна назвати базою даних?

варіанти відповідей

Класний журнал

Телефон

Рецепт приготування салату

Зошит

Запитання 31

Форма - це...

варіанти відповідей

створена користувачем таблиця

надання користувачеві зручних засобів для введення даних у таблицю

результат роботи з базою даних

програмний модуль для виведення операцій

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест