9 кл Вектор. Напрямок, модуль вектора. Рівні вектори. Колінеарні вектори(теорія).

Додано: 11 листопада 2023
Предмет: Геометрія, 9 клас
12 запитань
Запитання 1

Вектор - це...  

варіанти відповідей

пряма

напрямлений відрізок

відрізок

промінь

Запитання 2

Модуль вектора-це...

варіанти відповідей

довжина відрізка, що зображує вектор

модуль координат

довжина відрізка

точки початку і кінця

Запитання 3

Обери всі правильні твердження.

Нульовий вектор- ...  

варіанти відповідей

не можна зобразити

абсолютна величина дорівнює нулю

початок вектора збігається з кінцем

модуль дорівнює 1

Запитання 4

Рівні вектори...

варіанти відповідей

лежать на одній прямій

лежать на паралельних прямих

протилежний напрям і рівні модулі

співнапрямлені вектори з рівними модулями

Запитання 5


Колінеарні вектори...  

варіанти відповідей

 лежать на одній прямій або на паралельних прямих

лежать на прямих, що перетинаються

 лежать на відрізках

Запитання 6

Укажіть неправильне твердження 

варіанти відповідей

Одиничний вектор - вектор, довжина якого дорівнює 1

Нульовий вектор - вектор, початок і кінець якого збігаються

Вектори, які мають однакові довжини, але протилежно напрямлені - протилежні

протилежні вектори - це протилежно напрямлені вектори

Запитання 7

Оберіть вірні твердження

варіанти відповідей

а̅ і  ̅b протилежні

а̅ і с̅ колінеарні

а̅ і  ̅b протилежно напрямлені

а̅ і с̅ однаково напрямлені (співнапрямлені)

 ̅b і с̅ протилежно напрямлені

 ̅b і с̅ протилежні

а̅ і с̅ рівні

 ̅b і с̅ колінеарні

Запитання 8

 На якому малюнку вектори рівні

варіанти відповідей
Запитання 9

На яких малюнках зображено протилежні вектори?

варіанти відповідей
Запитання 10

 Як називаються два ненульові вектори, які мають рівні модулі і є співнапрямленими?

варіанти відповідей

колінеарними

компланарними

рівними

співнапрямленими

Запитання 11

Як називаються два ненульові вектори, які лежать на паралельних прямих або на одній прямій?

варіанти відповідей

 рівні

співнапрямлені

 колінеарні

протилежнонапрямлені

Запитання 12

Які з наведених величин є векторними? 

варіанти відповідей

 маса

об'єм

швидкість

час

сила

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест