Онлайн-тести з геометрії 9 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Знайти довжину кола,радіус якого дорівнює 5 см.
Приклад запитання: Паралельне перенесення задано вектором а(-3; 2). У яку точку переходить початок координат за такого перенесення?
Приклад запитання: Оберіть правильний варіант запису теореми Піфагора
Приклад запитання: Периметр рівностороннього трикутника дорівнює 12,18 см. Знайдіть сторону цього трикутника.
Приклад запитання: Точка (-2; 4) у результаті симетрії відносно початку координат переходить в точку
Приклад запитання: Точка (-2; 4) у результаті симетрії відносно початку координат переходить в точку
Геометрія, 9 клас
Створено 20 квітня
Приклад запитання: Точка (-2; 4) у результаті симетрії відносно початку координат переходить в точку
Приклад запитання: Що таке гомотетія?
Приклад запитання: На якому з малюнків точки A і A’ симетричні відносно прямої l?
Приклад запитання: За якою теоремою можна знайти невідому сторону трикутника, у якому задано дві сторони і кут між ними?
Геометрія, 9 клас
Копія з тесту: Поворот.
Приклад запитання: В яку точку при повороті проти годинникової стрілки на 90° навколо точки О переходить точка В?
Геометрія, 9 клас
Створено 19 квітня
Приклад запитання: Чи існує таке паралельне перенесення, при якому точка A(0;4) переходить у точку A1(-3;2), а точка B(2;3) - у точку B1(0;1)?
Приклад запитання: Укажіть малюнок, на якому зображено паралельне перенесення.
Приклад запитання: Знайдіть довжину кола, діаметр якого дорівнює 2 см.
Геометрія, 9 клас
Копія з тесту: Симетрія. Поворот
Приклад запитання: Знайди точку, симетричну відносно початку координат точці А(5;-6).
Приклад запитання: У трикутнику ВМК ∠В = 48о, ∠М = 83о. Яка зі сторін трикутника найбільша?
Приклад запитання: На якому з малюнків точки М і М′ симетричні відносно прямої а ?
Приклад запитання: Закінчіть речення. Переміщення (рух) фігури F - це ...
Приклад запитання: При паралельному перенесенні квадрат переходить у
Приклад запитання: На якому з малюнків точки A і A’ симетричні відносно прямої l?
Приклад запитання: Знайти довжину кола,радіус якого дорівнює 5 см.
Геометрія, 9 клас
Створено 18 квітня
Приклад запитання: Знайти вектор -3а, якщо вектор а(- 2; 7)
Приклад запитання: Параллельнe перенесення задано формулами: х'=х-1, у′=у+3. В яку точку переходить точка К(2;-5)? 
Приклад запитання: Знайдіть точку, симетричну точці ( -4; -6) відносно початку координат.
Приклад запитання: Знайти вектор -3а, якщо вектор а(- 2; 7)
Геометрія, 9 клас
Створено 18 квітня
Приклад запитання: При паралельному перенесенні квадрат переходить у
Приклад запитання: В яку точку при повороті за годинниковою стрілкою на 90° навколо точки О переходить точка В?
Приклад запитання: Що таке гомотетія?
Приклад запитання: Паралельне перенесення заданої формулами х' = х + 2, у' = у - 3. З'ясуйте, у яку точку при цьому паралельному перенесенні переходить точка А(-5;-2)