Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Онлайн-тести з геометрії 9 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Геометрія, 9 клас
Копія з тесту: Теорема синусів
Приклад запитання: Оберіть правильний варіант формули.
Приклад запитання: 1.    Фігури називаються подібними, якщо…
Приклад запитання: Який вид симетрії застосовано для зображених фігур?
Приклад запитання: Перетворення фігури ,при якому точки зміщуються в одному й тому ж напрямі і на ту ж саму відстань,називається.....
Приклад запитання: Знайдіть площу трикутника, якщо його сторони дорівнюють 3 см, 4 см, 5 см.
Приклад запитання: Дано точки А(2;-3); В(-2;5) в. Знайти координати вектора АВ.
Приклад запитання: При паралельному перенесенні фігура F перейде у фігуру
Геометрія, 9 клас
Створено 8 квітня
Приклад запитання: Скільки всього похилих можна провести з точки А до площини α?
Геометрія, 9 клас
Створено 8 квітня
Приклад запитання: Скільки різних площин можна провести через дану пряму?
Приклад запитання: Знайдіть координати точки, в яку переходить центр кола (х-2)2+(у-2)2=4 внаслідок гомотетії з центром О та коефіцієнтом 2
Приклад запитання: Який многокутник буде правильним?
Приклад запитання: Який вектор дорівнює сумі векторів a̅(0;2) і b̅(-1;2)?
Приклад запитання: Симетрію відносно точки називають ще ...
Приклад запитання: Вершинами трикутника АВС є точки А(3; 2), В (-1; 4), С(-3; 0). Знайдіть довжину медіани АМ , проведеної до сторони ВС.
Приклад запитання: Сторона правильног о трикутника 5 см, тоді радіус описаного кола дорівнює ....
Приклад запитання: Сторона правильного трикутника 5 см, тоді радіус описаного кола дорівнює
Приклад запитання: Знайти координати вектора А̅В, якщо А(5;11), В(3;13)
Приклад запитання: Знайдіть координати вектора В̅А, якщо А(-7;5), В(4;-3).
Геометрія, 9 клас
Створено 8 квітня
Приклад запитання: Сторона правильного трикутника дорівнює 2 √̅3 .Знайти радіус кола, вписаного в цей трикутник.
Приклад запитання: Яка з наведених величин є векторною?
Геометрія, 9 клас
Створено 7 квітня
Приклад запитання: Укажіть точку, що симетрична точці А(-8;-5) відносно початку координат.
Геометрія, 9 клас
Створено 7 квітня
Приклад запитання: Діаметр кола дорівнює 6 см. Довжина кола дорівнює
Приклад запитання: При паралельному перенесенні фігура F перейде у фігуру
Геометрія, 9 клас
Створено 7 квітня
Приклад запитання: Дано точки А(2;-3); В(-2;5) в. Знайти координати вектора АВ.
Приклад запитання: Внаслідок переміщення відрізок переходить у ...
Приклад запитання: Укажите геометрическую фигуру, в которую переходит отрезок при движении. 
Приклад запитання: Під час паралельного перенесення прямокутний трикутник АВС із катетами АВ=5 см, ВС=12 см переходить у трикутник А1В1С1. Знайти довжину відрізка А1С1.
Приклад запитання: Знайдіть координати точки О, відносно якої симетричні точки А( -4; 1) і В(-2; -3).