Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Онлайн-тести з геометрії 9 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Відношення площ двох квадратів АВСD та A'B'C'D' дорівнює 36:25. Чому дорівнює відношення їх периметрів?
Геометрія, 9 клас
Створено 27 червня
Приклад запитання: Трикутник АВС прямокутний. АВ = 12 см, ∠АВС=60°.Знайти сторону ВС
Приклад запитання: Точка А (1;0) перетворюється на точку А' (2;1) при паралельному перенесенні на вектор a→ . Знайдіть координати вектора.
Приклад запитання: Сторони паралелограма дорівнюють 10 см і 15 см, а один з його кутів - 150°. Знайдіть площу паралелограма.
Приклад запитання: Знайдіть координати середини відрізка АВ, якщо А(3; 2), В(1; -4).
Приклад запитання: На якому рисунку зображено поворот?
Приклад запитання: Знайдіть відстань між точками М(-2;4) та К(4;12)
Приклад запитання: Площа прямокутника дорівнює 36 см2, а одна з його сторін дорівнює 4 см. Як знайти другу сторону прямокутника?
Приклад запитання: Знайти координати середини відрізка АВ, якщо А( -6 ; 3 ) , В ( 2; -3)
Приклад запитання: Знайдіть відстань від точки А(-5;4) до осі ординат.
Приклад запитання: Знайти площу трикутника за стороонами 6 см ;10 см ; 8 см
Приклад запитання: Чому дорівнює периметр трикутника , площа якого становить 24 см2, а радіус вписаного кола дорівнює 4 см?
Приклад запитання: Сторони паралелограма дорівнюють 10 см і 15 см, а один з його кутів - 150°. Знайдіть площу паралелограма.
Приклад запитання: Сторони паралелограма дорівнюють 10 см і 15 см, а один з його кутів - 150°. Знайдіть площу паралелограма.
Геометрія, 9 клас
Копія з тесту: симетрія
Приклад запитання: Яка з наведених точок, симетрична точці С(−5; 3) відносно осі абсцис?
Приклад запитання: Дві точки А і А' називаються симетричними відносно точки О, якщо.....
Приклад запитання: Знайти невідомі кути паралелограма, якщо величина одного з них 50⁰.
Геометрія, 9 клас
Створено 6 червня
Приклад запитання: Знайдіть координати точки, що лежить на осі ординат і рівновіддалена від точок А(3;2) і В(-2;1)
Приклад запитання: Знайти площу трикутника за стороонами 6 см ;10 см ; 8 см
Приклад запитання: Знайти площу трикутника за стороонами 6 см ;10 см ; 8 см
Приклад запитання: Знайдіть координати середини відрізка АВ, якщо А(3; 2), В(1; -4).
Приклад запитання: Знайдіть координати середини відрізка АВ, якщо А(-1; 5), В(3; 7).
Геометрія, 9 клас
Створено 3 червня
Приклад запитання: Укажіть формулу для обчислення довжини кола із радіусом R.
Приклад запитання: Знайти площу трикутника за стороонами 6 см ;10 см ; 8 см
Приклад запитання: Знайдіть координати середини відрізка АВ, якщо А(-1; 5), В(3; 7).
Приклад запитання: Сторони паралелограма дорівнюють 10 см і 25 см, а один з його кутів - 150°. Знайдіть площу паралелограма. 
Приклад запитання: Сторони паралелограма дорівнюють 10 см і 25 см, а один з його кутів - 150°. Знайдіть площу паралелограма. 
Геометрія, 9 клас
Створено 31 травня
Приклад запитання: Розв'язати нерівність (7-х)*х >0 і вказати її найбільший цілий розв'язок.