Онлайн тести з геометрії 9 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Геометрія, 9 клас
Створено 4 грудня
Приклад запитання: Які з рівнянь є рівняннями прямої?
Геометрія, 9 клас
Створено 3 грудня
Приклад запитання: Спростити вираз: 1-sin2α
Геометрія, 9 клас
Створено 30 листопада
Приклад запитання: Вектори називаються рівними ...
Геометрія, 9 клас
Створено 27 листопада
Приклад запитання: Знайдіть модуль вектора а (9; −1) 
Геометрія, 9 клас
Створено 22 листопада
Приклад запитання: Знайдіть величину кута правильного 16-кутника
Приклад запитання: Знайдіть довжину відрізка АВ, якщо А(– 2; –3), В(1; 1).
Геометрія, 9 клас
Створено 21 листопада
Приклад запитання: 1.    Якщо в трикутнику ABC A = α, AB = c, AC = b (рис. 66), то: 
Геометрія, 9 клас
Створено 20 листопада
Приклад запитання: Що називають вектором?
Геометрія, 9 клас
Створено 18 листопада
Приклад запитання: Довжина кола дорівнює 6π см. Знайти радіус.
Геометрія, 9 клас
Створено 17 листопада
Приклад запитання: Знайти координати вектора BA, якщо A(-5;7), B(3; -4):
Геометрія, 9 клас
Створено 10 листопада
Приклад запитання: У високорозвинутих країнах провідним сільськогосподарським виробництвом є високотехнологічне ________ __________ .
Геометрія, 9 клас
Створено 10 листопада
Приклад запитання: Координати вектора АВ, якщо А(-3; 5), В(4; - 7) будуть дорівнювати
Геометрія, 9 клас
Створено 7 листопада
Приклад запитання:      Точки А і В мають координати А(2; -2), В(3; 1). Чому дорівнює модуль вектора ̅АВ?     
Геометрія, 9 клас
Створено 6 листопада
Приклад запитання: Яка точка на рисунку має координати (3; 2)?
Геометрія, 9 клас
Створено 5 листопада
Приклад запитання: Вектором називається 
Геометрія, 9 клас
Створено 4 листопада
Приклад запитання: Якщо В(5;6), С(-2;1), то координати вектора ВС...
Приклад запитання: Чому дорівнює скалярний добуток векторів a̅(-1;2) і b̅(-5;7)?
Геометрія, 9 клас
Створено 3 листопада
Приклад запитання: Який вектор дорівнює сумі векторів a̅(0;2) і b̅(-1;2)?
Геометрія, 9 клас
Створено 1 листопада
Приклад запитання: Чому дорівнює площа трикутника АВС, якщо АС=10 см, ВС=18 см, ∠С=600?
Геометрія, 9 клас
Створено 31 жовтня
Приклад запитання: Що таке нульовий вектор?
Геометрія, 9 клас
Створено 31 жовтня
Приклад запитання: Яка з точок лежить на осі абсцис
Приклад запитання: Оберіть правильне твердження
Приклад запитання: Вектор - це ...
Геометрія, 9 клас
Створено 8 жовтня
Приклад запитання: Відрізок, для якого визначено напрям називають
Геометрія, 9 клас
Створено 8 жовтня
Приклад запитання: Обчислити площу прямокутника зі сторонами 8 см та 11 см
Геометрія, 9 клас
Створено 8 жовтня
Приклад запитання: Δ ABC a=√2 см, ∠А=30°,∠С=45°. Знайти сторону с
Геометрія, 9 клас
Створено 7 жовтня
Приклад запитання: Знайдіть площу трикутника, дві сторони якого дорівнюють 6 см і 14 см, а кут між ними 300 .
Приклад запитання: Відстань від точки А(-2;1) до осі ординат дорівнює
Геометрія, 9 клас
Створено 3 жовтня
Приклад запитання: Вектори, перпендикулярні якщо...
Геометрія, 9 клас
Створено 2 жовтня
Приклад запитання: Дано рівняння кола (х - 5)2 +(у + 4)2 = 30. Чому дорівнює радіус кола?