12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Біотичні, абіотичні та антропічні фактори. Стабільність екосистем та причини її порушення.

Тест виконано: 30 разів
16 запитань
Запитання 1

Які фактори відносяться до екологічних?

варіанти відповідей

абіотичні

фотосинтез

біотичні

антропогенні

Запитання 2

Які середовища населяють організми?

варіанти відповідей

грунтове

водне

космічне

наземне

повітряне

інші живі організми

Запитання 3

Яка конкуренція відбувається між організмами?

варіанти відповідей

міжпланетна

міжвидова

внутрішньовидова

Запитання 4

Які форми біотичних взаємозв'язків існують?


варіанти відповідей

мутуалізм

хижацтво

паразитизм

коменсалізм

альтруїзм

Запитання 5

Як називається взаємозв'язок на картинці?

варіанти відповідей

коменсалізм

паразитизм

хижацтво

мутуалізм

Запитання 6

До біотичного компоненту екосистеми належать:

варіанти відповідей

бактерії, дерева, комахи, вода

гриби, тварини, мінеральні речовини, птахи

гриби, бактерії, рослини, птахи

повітря, вода, грунт, сонячна енергія

Запитання 7

Виберіть із списку абіотичні чинники:

варіанти відповідей

трава

світло

коник

склад грунту

температура

Запитання 8

Укажіть, як називають угруповання організмів, штучно створені людиною з метою отримання сільськогосподарської продукції

варіанти відповідей

екосистема

ботанічний сад

агроценоз

популяція

Запитання 9

Як називається тип взаємодії живих організмів від якого вони отримують взаємну користь?

варіанти відповідей

 мутуалізм

паразитизм

алелопатія

коменсалізм

Запитання 10

Яка форма антибіозу зображена на фотографії:

варіанти відповідей

хижацтво

виїдання

внутрішньовидова конкуренція 

міжвидова конкуренція 

Запитання 11

Як називається вид симбіотичної взаємодії між двома живими організмами, коли один з них — отримує від другого їжу чи іншу користь, не зашкоджуючи йому, але й не надаючи ніяких переваг?

варіанти відповідей

мутуалізм

коменсалізм

алелопатія

паразитизм

Запитання 12

Основними забруднювачами атмосфери є:

варіанти відповідей

транспорт

промислові підприємства

кислотні дощі

використання добрив

Запитання 13

В екосистемі відбуваються зміни:

варіанти відповідей

циклічні і поступальні

циклічні і нециклічні

швидкі і поступальні

циклічні і швидкі

Запитання 14

Циклічні зміни відбуваються ...

варіанти відповідей

за розвитку екосистеми в сталих умовах

внаслідок пристосування екосистеми до періодичних змін навколишнього середовища

внаслідок відновлення зруйнованих екосистем

 внаслідок формування нових екосистем

Запитання 15

Поступальні зміни відбуваються ...

варіанти відповідей

за розвитку екосистеми в сталих умовах

внаслідок пристосування екосистеми до періодичних змін навколишнього середовища

внаслідок відновлення зруйнованих екосистем

внаслідок формування нових екосистем

Запитання 16

Сукцесія - це ...

варіанти відповідей

процес появи екосистеми

неспрямовані послідовні зміни угруповань організмів, які з часом приводять до перетворення екосистеми

спрямовані послідовні зміни угруповань організмів, які з часом приводять до перетворення екосистеми

процеси руйнування екосистеми

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест