29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

Огляд традиційних біотехнологій

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 271 раз
32 запитання
Запитання 1

З'ясуйте, як називається сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин із використанням живих організмів, біологічних процесів чи явищ:

варіанти відповідей

радіобіологія

біотехнологія

біоіндикація

селекція

Запитання 2

Що таке клітинна інженерія


варіанти відповідей

це сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин з використанням живих організмів, біологічних процесів чи явищ

галузь біотехнології, яка розробляє й використовує технології виділення генів з організмів і окремих клітин

це галузь біотехнології, яка розробляє й використовує технології культивування і тканин поза організмом у штучних умова

Запитання 3

Галузь біології, що займається створенням методів синтезу і виділення генів, за допомогою яких можна змінити генотип організму, називають:

варіанти відповідей

молекулярна біологія

біохімія

селекція

генна інженерія

Запитання 4

Біотехнологічним процесом не є:

варіанти відповідей

виробництво сирів під дією сичужного ферменту хімозину

виробництво людського інсуліну з використанням кишкової палички

виробництво свинини з використанням цукрових буряків як корму

виробництво квасу з використанням дріжджів

Запитання 5

До методів генної інженерії належать ...

варіанти відповідей

генетична трансформація

експерементальний мутагенез

перенесення генів за допомогою рекомбінації ДНК

методи секвенування ДНК

Запитання 6

Найбільше досягнення клітинної інженерії у лікуванні людини :

варіанти відповідей

репарація ДНК

використання стовбурових клітин

клонування

створення ГМО

Запитання 7

Для чого використовують ген виділений з медузи:

варіанти відповідей

для освітлення в темряві

для маркування клітин

для син тезу білка

Запитання 8

Вкажіть, у якому напрямку розвивається клітинна інженерія:

варіанти відповідей

синтез генів поза організмом

гібридизація соматичних клітин

перебудова виділених генів

експерементальне поєднання різних геномів в одній клітині

Запитання 9

Сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин із використанням живих організмів, біологічних процесів чи явищ - це:

варіанти відповідей

генетична інженерія


біотехнологія

селекція


Запитання 10

Клітинна інженерія - це:

варіанти відповідей

це сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин з використанням живих організмів, біологічних процесів

чи явищ

галузь біотехнології, яка розробляє й використовує технології виділення

генів з організмів і окремих клітин

це галузь біотехнології, яка розробляє й використовує технології культивування і тканин поза організмом у штучних умовах

Запитання 11

У яких галузях сучасного виробництвах використовують традиційну біотехнологію:

варіанти відповідей

фармацевтичній промисловості

легкій промисловості

харчовій промисловості

хімічної промисловості

сільському господарстві

металургійній промисловості

Запитання 12

Які біологічні та екологічні проблеми можуть виникати під час використання технологій генетичної інженерії?

варіанти відповідей

можливість швидко розмножувати рослини


підвищена небезпека  харчових алергій

 можливість виходу гм-організмів з-під контролю людини.

неможливість виведення вмонтованого в ДНК гена

можливість зменшити обсяги споживання енергії на промисловому виробництві

Запитання 13

Біотехнологія яка ґрунтується на явищі ферментації:

варіанти відповідей

сучасна

традиційна


Запитання 14

Нові напрями біотехнології:

варіанти відповідей

використання вектора

традиційна


клітинна


ферментація


генетична


клонування


Запитання 15

Які організми використовують в біотехнології? Це:

варіанти відповідей

паразитичні гриби

хижі комахи

пекарські дріжджі


аспергіли 


термофільні стрептококи


натрій глутамат, підсилювач смаку

стероїди


Запитання 16

Сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин з використанням біологічних процесів - це:

варіанти відповідей

штучний добір

біотехнологія

біосистематика

біофізика

біохімія

Запитання 17

Продукт виготовлений завдяки процесу:

варіанти відповідей

активації

фотосинтезу

нейтралізації

ферментації

стерилізації

висиханню

Запитання 18

Галузь біотехнології, яка займається розробкою та використанням технологій культивування клітин і тканин поза організмом у штучних умовах - це:

варіанти відповідей

генетика

ембріологія

цитологія

гістологія

клітинна інженерія

генетична інженерія

тканинна інженерія

Запитання 19

На фото - мул, результат схрещування віслюка та кобили.Для тварини характерна висока витривалість, невибагливість до їжі, велика працездатність. Але є і проблемна риса. Яка?

варіанти відповідей

високий зріст

забарвлення

великі вуха

висока сприятливість до хвороб

неплідність

невелика тривалість життя

Запитання 20

Який термін запропонував в 1917 р. угорський інженер К.Ерекі, коли описував процес виробництва свинини?

варіанти відповідей

біотехнологія

генна інженерія

химерний організм

генотерапія

Запитання 21

Які продукти харчування виробляють за допомогою мікроорганізмів? Це:

варіанти відповідей

сир

молоко

хліб

згущене молоко

йогурт

концерви

Запитання 22

Переваги біотехнології у порівнянні з іншими виробництвами такі:

варіанти відповідей

безвідходне виробництво

зберігається екологічна рівновага

одержання і використання ферментних препаратів

виробництво лікарських речовин

допоможе людству у забезпеченні продуктів харчування

зменшує пестицидне і гербіцидне навантаження

Запитання 23

Які методи клітинної інженерії?

варіанти відповідей

виробництво антибіотиків

штучне конструювання молекул ДНК

перебудова геномів

створення культур клітин

клонування організмів

гібридизація соматичних клітин

Запитання 24

Які методи генної інженерії?

варіанти відповідей

перебудова геномів

синтез генів поза організмом

перенесення генів у рослинні і тваринні організми (ГМО)

засоби захисту від шкідників

створення лікарських препаратів

отримання дешевого м'яса

виділення генів із клітин

обє'днання різних генів в одній клітині

Запитання 25

Основні напрямки біотехнології:

варіанти відповідей

промислова мікробіологія

інженерна ензимологія

індукований мутагенез

генна інженерія

клітинна інженерія

селекція рослин і тварин

Запитання 26

Біотехнологія — це:

варіанти відповідей

галузь, яка розробляє й використовує технології культивування клітин і тканин поза організмом у штучних умовах

галузь, яка розробляє й використовує технології виділення генів з організмів і окремих клітин, їх видозмінення й уведення в інші клітини або організми.

це наука про методи створення нових сортів і гібридів рослин, порід тварин і штамів (генетично однакових) мікроорганізмів.

сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин із використанням живих організмів, біологічних процесів чи явищ.

Запитання 27

В медичній практиці широко застосовуються вітаміни при багатьох захворюваннях. Чи можемо ми вважати їх продуктом біотехнології:

варіанти відповідей

так, бо вітаміни можна отримати тільки із живих організмів і синтезувати їх штучним шляхом не вдається.

Нн, бо це вже ті речовини, які при застосуванні не входять до складу живих організмів.

так, бо більшість вітамінів отримують із використанням живих організмів.

ні, бо вітаміни можна отримати не із живих організмів, а синтезувати їх хімічним шляхом.

Запитання 28

Обєктами біотехнології можуть бути різні організми. Який організм використовується для отримання антибіотика "Пеніцилін"

варіанти відповідей

Віруси

Бактерії

Гриби

Ензими

Запитання 29

Виберіть всі продукти біотехнології

варіанти відповідей

Машинні шини, гумові вироби

Корми, вітаміни для тварин

Квашені яблука, помідори

Підручники, канцтовари

Хліб, вино, оцет

Нафта, газ

Утилізація відходів, виробництво біогазу

Варення, консерви

Запитання 30

До методів генної інженерії належать ...

варіанти відповідей

генетична трансформація

експерементальний мутагенез

перенесення генів за допомогою рекомбінації ДНК

методи секвенування ДНК

Запитання 31

Трансгенні організми:

варіанти відповідей

мають видалену частину зайвих генів

містять чужорідні гени

размноження партеногенетичне

отримані лабороторно з однієї клітини

Запитання 32

Зміна генотипу методом вбудовування гена одного організму в геном іншого організму - це:

варіанти відповідей

біотехнологія

генна інженерія 

клонування

сортування

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест