24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Надорганізмові біологічні системи

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 17 разів
15 запитань
Запитання 1

Наука про взаємодію живих організмів між собою та з середовищем їхнього існування - це

варіанти відповідей

Екологія

Екосистема

Харчовий зв'язок

Популяція

Запитання 2

Організми, які харчуються органічним матеріалом, що розкладається

варіанти відповідей

Продуценти

Консументи

Детритофаги

Редуценти

Запитання 3

Організми, які розкладають мертву органіку до найпростіших неорганічних сполук, виводячи її із ланцюгів живлення в екосистемі

варіанти відповідей

Продуценти

Консументи

Детритофаги

Редуценти

Запитання 4

До абіотичних компонентів екосистеми належать:

варіанти відповідей

Тварини

Рослини

Гриби

Ґрунт

Вода

Пісок

Повітря

Мікроорганізми

Запитання 5

Ключова роль у ґрунтоутворенні на початкових етапах первинної сукцесії відіграють такі живі організми, як

варіанти відповідей

Лишайники й мохи

Злаки й інші однодольні

Дерева й чагарники

Черви й комахи

Ссавці й плахи

Запитання 6

До біотичних належить такий екологічний фактор, як

варіанти відповідей

Солоність води

Шум від автотраси

Сонячне світло

Наявність хижаків в екосистемі

Радіаційне забруднення

Запитання 7

Поглинають більше вуглекислого газу, ніж виділяють до атмосфери

варіанти відповідей

Тропічні ліси і коралові рифи

Екосистеми річок і струмків

Трав'янисті угруповання

Болота й морські екосистеми

Пустелі

Запитання 8

Відповідальними за парниковий ефект переважно є такі два гази, як

варіанти відповідей

Водень і пропан

Кисень й азот

Метан і вуглекислий газ

Аргон і радон

Азот і вуглекислий газ

Запитання 9

Ключова відмінність закону толерантності Шелфорда від закону мінімуму Лібіха в тому, що

варіанти відповідей

Закон Шелфорда розширює закон Лібіха, включаючи в себе біотичні фактори

Закон Шелфорда розширює закон Лібіха, включаючи фактори, що перебувають у максисумі

Ці два закони еквівалентні та різняться лише формулюванням

Запитання 10

Чи може один вид займати різні екологічні ніші в різних екосистемах

варіанти відповідей

Ні, бо це суперечить принципу конкурентного виключення Гаузе

Ні, бо місце проживання унікальне для кожного виду

Так, бо екологічні фактори, що діють у різних екосистемах, можуть значно відрізнятися

Ні, бо екологічні фактори в усіх екосистемах однакові

Запитання 11

НЕ є відновлюваною енергія

варіанти відповідей

Спалювання бурого вугілля

Припливів і відпливів

Морських хвиль

Геотермальна

Вітру

Запитання 12

Властивістю ноосфери є те, що вона - це

варіанти відповідей

Частина біосфери, яка містить розумні живі організми

Частина біосфери, яка містить всі живі організми й речовину органічного походження

Вища стадія розвитку біосфери, сформована людським розумом

Історична стадія існування біосфери, протягом якої сформувався вид Людина розумна

Початкова стадія розвитку біосфери, яка передувала формуванню життя на Землі

Запитання 13

Припустимо, неподалік вашого будинку росте дуб, посаджений самим Т. Шевченком. Найдоцільніше присвоїти цьому дереву таку природоохоронну категорію, як:

варіанти відповідей

Національний парк

Заповідник

Пам'ятка природи

Заказник

Біосферний заповідник

Запитання 14

До Червоної книги України занесено таку тварину, як

варіанти відповідей

Вовк

Дикий кріль

Кабан

Бурий ведмідь

Звичайна лисиця

Запитання 15

Щодо проблеми утилізації побутових відходів правильним є таке твердження:

варіанти відповідей

Захоронення сміття на полігонах і звалищах - найекологічніший спосіб утилізації відходів

Спалювання сміття на сміттєспалювальних підприємствах є одним із найпрактичніших способів утилізації відходів і завдає меншої шкоди довкіллю, ніж звалища

Сортування побутових відходів за категоріями застосовується сьогодні лише в Японії.

Найдоцільніше з погляду охорони довкілля викидати батарейки разом із харчовими відходами

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест