9 клас Біологія Закони Менделя І та ІІ

Додано: 21 січня 2021
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 3080 разів
12 запитань
Запитання 1

Сукупність усіх ознак і властивостей організму називають

варіанти відповідей

генотипом

фенотипом

геномом

підтипом

Запитання 2

Як називають здатність організмів набувати нових ознак :

варіанти відповідей

спадковість

норма реакції

мінливість

проміжне успадкування

Запитання 3

Чим по своїй структурі є ген?

варіанти відповідей

ділянкою РНК

ділянкою ДНК

ділянкою білка

ділянкою полісахариду

Запитання 4

Що використовують для виявлення ролі спадковості та впливу середовища в прояві різних ознак?

варіанти відповідей

близнюковий метод
генеалогічний метод

цитогенетичний метод

популяційно-статистичний метод

Запитання 5

За допомогою якого методу були виявлені шкідливі наслідки шлюбів між близькими родичами, які особливо проявляються при гомозиготності за неспрятливим рецесивним алелем?

варіанти відповідей

близнюкового

генеалогічного

цитогенетичного

популяційно-статистичного

Запитання 6

Аналізуючим називають схрещування...

варіанти відповідей

особин різних за фенотипом

гетерозиготних особин

особин,гомозиготних за рецесивним геном

особини, гомозиготної за рецесивним геном, з особиною,генотип якої необхідно визначити

Запитання 7

Що таке гомозигота?

варіанти відповідей

статева клітина, у якій відсутня одна хромосома

особина, яка зазнала впливу мутацій

особина, гомологічні хромосоми якої мають однакові алельні гени

особина, гомологічні и хромосоми якої мають різні алельні гени

Запитання 8

Назвіть перший закон Менделя.

варіанти відповідей

закон одноманітності F1

закон розщеплення

закон незалежного успадкування ознак

закон чистоти гамет

Запитання 9

Який генотип гібридних гетерозиготних особин з жовтим забарвленням насіння?

варіанти відповідей

АА

Аа

аа

ААВВ

Запитання 10

Виберіть співвідношення, що характеризує розщеплення за генотипом серед нащадків, які отримані від схрещування двох гетерозиготних батьківських особин.

варіанти відповідей

1: 1

1 : 2 : 1

9 : 3 : 3 : 1

3 : 1

Запитання 11

Як називається другий закон Менделя?

варіанти відповідей

закон одноманітності F1

закон розщеплення

закон незалежного успадкування

закон чистоти гамет

Запитання 12

Виберіть назву наведеного генотипу Аа

варіанти відповідей

гомозигота за домінантними алелями

гомозигота за рецесивними алелями

гомозигота за однією ознакою

гетерозигота за однією ознакою

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест