Генетика.( практика)

Додано: 21 січня 2021
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 358 разів
12 запитань
Запитання 1

Укажіть назви генів, які займають різні локуси в 1 хромосомі:

варіанти відповідей

алельні

неалельні

антиподи

синергіди

Запитання 2

Від схрещування гомозиготних особин потомство в першому поколінні (F) гібридів буде:

варіанти відповідей

одноманітним за фенотипом, але різним за генотипом

одноманітним за генотипом, але різним за фенотипом

одноманітним за фенотипом і генотипом

різним за фенотипом і генотипом

Запитання 3

Позначте назву взаємодії алельних генів, за якого фенотип гетерозиготи є проміжним між фенотипами гомозиготи домінантної та гомозиготи рецесивної:

варіанти відповідей

повне домінування

неповне домінування

комплементарність

полімерія

Запитання 4

Укажіть характер розщеплення за генотипом серед гібридів другого покоління від схрещування гомозиготних особин за однією ознакою:

варіанти відповідей

1:1

1:2:1

1:3

2:1

Запитання 5

Укажіть характер розщеплення за фенотипом серед гібридів другого покоління від схрещування гомозиготних особин за однією ознакою:

варіанти відповідей

1:1

2:1

3:1

1:2:1

Запитання 6

Укажіть, скільки типів гамет може продукувати дигетерозигота:

варіанти відповідей

один

два

три

чотири

Запитання 7

Укажіть співвідношення фенотипів у потомстві за аналізуючого схрещування, якщо особина, генотип якої аналізують, - дигетерозиготна:

варіанти відповідей

1:1

3:1

1:1:1:1

9:3:3:1

Запитання 8

Укажіть, скільки типів гамет утворює особина з генотипом ААввСС:

варіанти відповідей

один

два

три

шість

Запитання 9

Укажіть, скільки типів гамет утворює особина з генотипом ааВвСС:

варіанти відповідей

два

три

чотири

шість

Запитання 10

Якщо при аналізуючому схрещуванні відбулося розщеплення за фенотипом 1:1, то генотипи батьків - :

варіанти відповідей

обидва гетерозиготні

обидва гомозиготні

один гетерозиготний, другий гомозиготний за рецесивною ознакою

один гетерозиготний, другий гомозиготний за домінантною ознакою

Запитання 11

Укажіть, у якому співвідношенні відбувається розщеплення за фенотипом при схрещуванні організмів із генотипами АаВв і АаВв:

варіанти відповідей

1:2:1:1

9:3:3:1

1:1:1:1

12:3:1

Запитання 12

Укажіть генотип рослини, яка має білі квіти й колючу коробочку, якщо в дурману рожеве забарвлення квіток (Р) домінує над білим (р), а колюча поверхня коробочки (D) - над гладенькою (d):

варіанти відповідей

PpDd

ppDd

PpDD

PPdd

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест