9 клас. Контрольне тестування з біології за ІІ семестр (дистанційне навчання)

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 39 разів
28 запитань
Запитання 1

Укажіть мінливість, яку відносять до спадкової.

варіанти відповідей

модифікаційна

вікова

мутаційна

сезонна

Запитання 2

Поліплоїдія - це мутації, які поширені серед представників

варіанти відповідей

тварин

рослин

бактерій

людей

Запитання 3

Який метод досліджень не застосовуть для вивчення генотипу людини?

варіанти відповідей

гібридологічний

близнюковий

генеалогічний

цитогенетичний

Запитання 4

Як називається схрещування особин, які розрізняються різними варіантами двох ознак?

варіанти відповідей

моногібридне

дигібридне

полігібридне

Запитання 5

Які спадкові хвороби та вади у людини є результатом мутацій?

варіанти відповідей

гемофілія

хвороба Дауна

полідактілія

анемія

Запитання 6

Прихильники цієї гіпотези стверджують, що життя на нашу планету занесене з Космосу. Яку назву має дана гіпотеза?

варіанти відповідей

креаціонізм

біогенез

панспермія

абіогенез.

Запитання 7

Вкажіть що є елементарною одиницею еволюції

варіанти відповідей

сорт

вид

популяція

організм

Запитання 8

Деякі пагано захищені організми здатні наслідувати добре захищених організмів. Такі адаптації мають назву:

варіанти відповідей

дивергенція

конвергенція

мімікрія

атавізм

Запитання 9

Виберіть серед прикладів ознак ті, що є прикладами ідіоадаптацій

варіанти відповідей

утворення ластів у ластоногих

поява насіння у рослин

поява присосок у печінкового сисуна

зникнення листків, коренів у паразитичної рослини повитиці

Запитання 10

Вкажіть приклад гомологічних органів

варіанти відповідей

крило кажана та крило птаха

передня кінцівка коня та рука мавпи

зябра рака та окуня

вусики гороху та винограду

Запитання 11

Поява яких ознак в процесі антропогенезу призвела до утворення виду Homo sapiens ?

варіанти відповідей

прямоходіння

бінокулярний зір

мова

трудова діяльнсть

Запитання 12

Назвіть біологічні системи, які перебувають на клітинному рівні організації:

варіанти відповідей

пріони

віроїди

археї

віруси

Запитання 13

Зазначте органели, спільні для клітин еукаріотів та прокаріотів.

варіанти відповідей

мітохондрії

ядро

рибосоми

ендоплазматична сітка

Запитання 14

Зазначте чим справжні багатоклітинні тварини відрізняються від первинних багатоклітинних тварин

варіанти відповідей

їхні клітини мають ядра

у них відсутні м′язові клітини

клітини тіла є диференційованими

у них наявна нервова система

Запитання 15

Зазначте ознаки вірусів

варіанти відповідей

виключно внутрішньоклітинні паразити

виявляють притаманні живим організмам ознаки життя

за будовою одноклітинні

мають неклітинну будову

використовує для розмноження енергію та будівельний матеріал клітини-хазяїна

Запитання 16

Які організми за типом живлення є автотрофами?

варіанти відповідей

сіркобактерії

рослини

гриби

ціанобактерії

тварини

Запитання 17

Зазначте, як називаються усі можливі типи співіснування організмів різних видів в екосистемі:

варіанти відповідей

мутуалізм

коменсалізм

симбіоз

антибіоз

Запитання 18

Як називають угруповання організмів, штучно створені людиною з метою отримання продукції?

варіанти відповідей

екосистема

агроценоз

ботанічний сад

популяція

Запитання 19

Що може бути причиною сукцесії?

варіанти відповідей

сезонні зміни клімату

руйнування екосистеми

зникнення певного виду організмів

антропогенний вплив

Запитання 20

Ким може бути людина в трофічних ланцюгах?

варіанти відповідей

редуцентом

консументом ІІ, ІІІ порядку

продуцентом

паразитом

Запитання 21

Що собою становить ерозія грунтів?

варіанти відповідей

відкладення солей на поверхні грунту

зменшення товщі родучого шару

знищення корисних грунтових мешканців

вирубування лісів

Запитання 22

Наука про теоретичні основи та методі створення нових та поліпшення існуючих порід, сортів і штамів - це

варіанти відповідей

генетика

селекція

біотехнологія

цитологія

Запитання 23

Укажіть чим супроводжується споріднене схрещування організмів

варіанти відповідей

підвищується гетерозиготність нащадків

підвищується гомозиготність нащадків

проявом гібридної сили

відсутній вплив на генотип нащадків

можливість прояву у фенотипі рецесивних алелей

Запитання 24

Зазначте, що таке біотехнологія

варіанти відповідей

галузь генетики

галузь цитології

галузь біохімії

сукупність промислових методів, у яких використовують живі організми

Запитання 25

В селекції яких організмів використовують вегетативне розмноження нащадків?

варіанти відповідей

тварин

бактерії

рослини

Запитання 26

В якому поколінні гібридів найповніше проявляється гетерозис?

варіанти відповідей

перше

друге

четверте

восьме

Запитання 27

Яка біотехнологія лежить в основі отримання трансгенних організмів (ГМО) ?

варіанти відповідей

селекція

клітинна інженерія

клонування

генна інженерія

Запитання 28

Сукупність клітин або особин, отриманих від спільного предка нестатевим шляхом, називається

варіанти відповідей

химери

гібриди

клон

трансгенні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест