Механічні та електромагнітні хвилі.

Узагальнюючий урок (теорія)

Додано: 13 грудня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
40 запитань
Запитання 1

Спосіб виявлення й отримання інформації про об'єкт за допомогою відлуння

варіанти відповідей

відлуння

ехолокація

ухолокація

резонація

Запитання 2

Поширення коливань у пружному середовищі це...

варіанти відповідей

механічна хвиля

електромагнітна хвиля

звукова хвиля

оптична хвиля

Запитання 3

Коли у хвилі частинка рухається перпендикулярно до напрямку поширення хвиля, то це

варіанти відповідей

паралельна хвиля

повздовжна хвиля

поперечна хвиля

перпендикулярна хвиля

Запитання 4

Яку величину визначають за формулою T=t/N

варіанти відповідей

швидкість поширення хвилі

довжину хвилі

частоту коливань

період коливань

Запитання 5

Основні одиниці в системі СІ для частоти коливань

варіанти відповідей

Гц

Н

м

с

Запитання 6

Механічна хвиля називається звуковою якщо її частота потрапляє до діапазону

варіанти відповідей

від 200 Гц до 20 кГц

від 20 Гц до 2000 Гц

від 0,2 Гц до 20 Гц

від 20 Гц до 20 кГц

Запитання 7

Вкажіть джерела звукової хвилі

варіанти відповідей

мікрофон

камертон

колонки

дзеркало

Запитання 8

Вказати приймачі звукової хвилі

варіанти відповідей

мікрофон

куллер

телевізор

вухо

Запитання 9

Чи чутно звук у вакуумі?

варіанти відповідей

частково

інколи

ні

так

Запитання 10

Звукові хвилі частота яких менше 20 Гц називають

варіанти відповідей

інфразвуковими

ультразвуковими

рентгенівськими

радіохвилями

Запитання 11

Для боротьби з якими шкідниками використовують ультразвук

варіанти відповідей

дикими тваринами

різними видами гризунів

різними видами комах

деякими птахами

Запитання 12

Швидкість поширення електромагнітної хвилі у вакаумі

варіанти відповідей

3*108 м/с

0,3*108 м/с

3*107 м/с

0,3*107 м/с

Запитання 13

Які хвилі мають найбільшу частоту

варіанти відповідей

γ-випромінювання

радіохвилі

рентгенівське випромінювання

ультрафіолетове випромінювання

Запитання 14

З перлічених варіантів вкажіть таку хвилю, яка має найбільшу довжину

варіанти відповідей

рентгенівське випромінювання

ультрафіолетове випромінювання

інфрачервоне випромінювання

γ-випромінювання

Запитання 15

Коли хвиля переходить в інше середовище, то не змінюється:

варіанти відповідей

частота

довжина

швидкість

амплітуда

Запитання 16

Коливання, амплітуда яких із часом не зменшується, називають...

варіанти відповідей

затухаючими

незатухаючими


вільними

Запитання 17

Визначте, яка комаха - комар чи джміль - та чому створює звук більш високого тону.

варіанти відповідей

Джміль - через меншу частоту коливань крил

Комар - через більшу частоту коливань крил

Джміль - через більший розмір крил

 Комар - через менший розмір крил

Запитання 18

Укажіть основні характеристики електромагнітної хвил

варіанти відповідей

 Довжина хвилі

Частота хвилі

Швидкість хвилі

 Маса хвилі

Запитання 19

Що називають електромагнітними хвилями?

варіанти відповідей

 Поширення в просторі електричного поля

Поширення в просторі магнітного поля

Поширення в просторі змінного електромагнітного поля.

А вони існують?

Запитання 20

Ультразвук - це звукові хвилі, частота яких...

варіанти відповідей

більша за 20 Гц

менша за 20 Гц

більша за 20 000 Гц

менша за 20 000 Гц

Запитання 21

В якому середовищі не може поширюватися звукова хвиля?

варіанти відповідей

у твердому

у рідкому

у газоподібному

у вакуумі

Запитання 22

Гучність звуку визначається...

варіанти відповідей

амплітудою звукової хвилі

частотою звукової хвилі

довжиною звукової хвилі

періодом коливань джерела звуку

Запитання 23

Висота звуку визначається...

варіанти відповідей

амплітудою коливань

частотою коливань

періодом коливань

довжиною хвилі

Запитання 24

Чому грім чути пізніше за спалах блискавки?

варіанти відповідей

швидкість звуку більша за швидкість світла

швидкість звуку менша за швидкість світла

швидкість звуку дорівнює швидкості світла

бо це дві різні події

Запитання 25

Звукова хвиля - це ...

варіанти відповідей

поперечна хвиля

повздовжня хвиля

сферична хвиля

лінійна хвиля

Запитання 26

Звук відбитий від віддаленої перешкоди, називається...

варіанти відповідей

шум

відлуння

гучність

ехолокація

Запитання 27

Які хвилі можуть поширюватись у вакуумі?

варіанти відповідей

електромагнітні

 звукові

 механічні

стоячі

Запитання 28

Чи можуть електромагнітні хвилі "подорожувати" у Всесвіті з початку його заснування?

варіанти відповідей

Так

Ні

Наукою не встановлено.

Запитання 29

Яка формула виражає зв'язок частоти, довжини і швидкості поширення електромагнітної хвилі в середовищі?

варіанти відповідей
Запитання 30

Які властивості електромагнітних хвиль було встановлено в ході дослідів Г. Герца?

варіанти відповідей

Електромагнітні хвилі відбиваються від провідних предметів.

Електромагнітні хвилі заломлюються на межі поділу двох середовищ.

Швидкість електромагнітної хвилі та сама, що й у вакуумі.

Електромагнітні хвилі частково поглинаються речовиною і частково розсіюються нею.

Запитання 31

Яке припущення Дж. Максвелла дозволило вченому виявити природу світла?

варіанти відповідей

Світло є різновидом магнітних хвиль.

Світло є різновидом електромагнітних хвиль.

Світло є різновидом електричних хвиль.

Запитання 32

Кількість коливань, які здійснить частинка хвилі за одиницю часу.

варіанти відповідей

частота

швидкість

амплітуда

довжина

Запитання 33

Чи можуть механічні хвилі поширюватись у вакумі?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 34

Яка фізична величина позначається цією буквою?

варіанти відповідей

Частота

Період

Довжина хвилі

Амплітуда

Запитання 35

Визначте, частота електромагнітної хвилі якого кольору найбільша?

варіанти відповідей

Червоного

Зеленого

Синього

Фіолетового

Запитання 36

Хвилі якого діапазону випромінює радар?

варіанти відповідей

Радіохвилі

Гама-випромінювання

Рентгенівське випромінювання

Видиме світло

Запитання 37

Розташуйте в порядку зростання частоти електромагнітні випромінювання різної природи.

1) Інфрачервоне випромінювання Сонця

2) Рентгенівське випромінювання

3) Видиме світло

4) Ультрафіолетове випромінювання

варіанти відповідей

1,3,4,2

2,1,4,3

1,2,4,3

2,4,1,3

Запитання 38

На рисунку поданий профіль хвилі в певний момент часу. Чому дорівнює амплітуда коливань точок хвилі?

варіанти відповідей

0,4 м

0,8 м

2 м

4 м

Запитання 39

На рисунку поданий профіль хвилі в певний момент часу. Чому дорівнює довжина хвилі?

варіанти відповідей

0,4 м

0,8 м

2 м

4 м

Запитання 40

Яка установка зображена на малюнку, якщо вона забезпечує випромінювання радіохвиль, а також приймання радіохвиль, які відбиваються від об’єкта

варіанти відповідей

Комутатор

Радіолокатор

Гладіатор

Стабілізатор

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест