9 клас Опрацювання табличних даних

Додано: 22 листопада 2023
Предмет: Інформатика, 9 клас
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть на Аргументи функції

варіанти відповідей

1

2

Запитання 2

Графічне зображення, що наочно відображає співвідношення між числовими даними за допомогою лінійних відрізків або геометричних фігур

варіанти відповідей

таблиця

текст

презентація

діаграма

формула

Запитання 3

Вираз, що може містити числові дані, адреси клітинок, функції та знаки арифметичних операцій

варіанти відповідей

діаграма

текст

таблиця

формула

Запитання 4

Запис формули в середовищі табличного процесора завжди починається зі знака 

варіанти відповідей

 =

+

*

$

Запитання 5

Зміна зовнішнього вигляду даних, що відповідають певним умовам - це...

варіанти відповідей

умовне форматування

фільтрація

умовне редагування

сортування

Запитання 6

У якому випадку доцільно застосувати статистичну функцію AVERAGE? 


варіанти відповідей

Підрахунок підсумкової оцінки в шкільному журналі успішності 

Знаходження кількості пропущених уроків у шкільному журналі 

Підрахунок числа комірок певного діапазону, які містять дані 

Обчислення загальної кількості проданого товару 

Запитання 7

Які типи посилань  може містити формула в Excel ?

  

варіанти відповідей

Абсолютні, при копіюванні модифікуються, містять знаки $

Відносні, при копіюванні модифікуються, не містять знаків $

Абсолютні, при копіюванні модифікуються, не містять знаків $

Відносні, при копіюванні модифікуються, містять знаки $

Абсолютні, при копіюванні не модифікуються, містять знаки $

Запитання 8

Посилання, яке не модифікується під час копіювання формули, називається ..

варіанти відповідей

абсолютним

мішаним

відносним

математичним

Запитання 9

Вкажіть загальний вигляд логічної функції ЯКЩО:

варіанти відповідей

 OR (логічний_вираз; значення_якщо_істина; значення_якщо_хибність)

AND (логічний_вираз; значення_якщо_істина; значення_якщо_хибність)

IF (логічний_вираз; значення_якщо_істина; значення_якщо_хибність)

NOT (логічний_вираз, значення_якщо_істина, значення_якщо_хибність)

Запитання 10

Як ви думаєте, чи можна довідатися, за якою властивостю відфільтровано обʼєкти?

варіанти відповідей

це неможливо, людина, яка фільтрує, повинна

сама пам'ятати, що робить

так, можна завжди, оскільки на аркуші зʼявляються спеціальні позначки

можна лише тоді, коли перед фільтрацією

таблицю було збережено

Запитання 11

У якому випадку функція AND набуває значення "істина"?

варіанти відповідей

всі аргументи мають значення "істина"

хоча б один із аргументів має значення "істина"

жоден з аргументів не має значення "істина"

Запитання 12

У результаті обчислення формули

=IF(A1<A2;A1;IF(A2>0;A1+A2;A2-A1))

отримано число 0. Які числа могли бути введені в клітинки А1 і А2?

варіанти відповідей

A1=0, A2=-1

A1=-4, A2=-4

A1=4, A2=4

A1=1, A2=2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест