Імпульс тіла. Імпульс сили.

Додано: 15 квітня
Предмет: Фізика, 9 клас
11 запитань
Запитання 1

Для яких систем тіл виконується закон збереження імпульсу?

варіанти відповідей

Інерціальних

Неінерціальних

Будь-яких

Замкнених

Запитання 2

Як записується закон збереження імпульсу?

варіанти відповідей
Запитання 3

Виберіть одиницю імпульсу тіла

варіанти відповідей

кг·м/с   

кг  

м/с

Н

Запитання 4

Яке тіло має найменший імпульс? Швидкість тіл однакова.

варіанти відповідей

тіло m=2 кг

тіло m=1 кг

тіло m=3 кг

тіло m=4 кг

тіло m=5 кг

імпульси всіх тіл однакові

Запитання 5

За якою формулою знаходять імпульс тіла?

варіанти відповідей

А

В

С

D

Запитання 6

Як направлений імпульс тіла?

варіанти відповідей

збігається з напрямком швидкості

направлений протилежно до швидкості

він не має напрямку

Запитання 7

Чому дорівнює імпульс сили?

варіанти відповідей

добутку маси на час

імпульсу тіла

добутку сили на час

Запитання 8

Вантажний і легковий автомобіль рухаються з однаковими швидкостями. Порівняйте їх імпульси.

варіанти відповідей

Однакові

у легкового менший

у вантажного менший

у легкового більший

Запитання 9

Тіло, маса якого 3 кг, рухається із швидкістю 4 м/с. Визначити імпульс тіла. 

варіанти відповідей

р = 12 кг м/с

р = 1,2 кг м/с

р = 120 кг м/с

Запитання 10

Імпульс тіла – це…

варіанти відповідей

векторна фізична величина, яка дорівнює добутку маси тіла на швидкість його руху.

векторна фізична величина, яка прямо пропорційна масі тіла та обернено пропорційна – швидкість його руху.

Запитання 11

У замкненій системі тіл векторна сума імпульсів тіл до взаємодії

варіанти відповідей

дорівнює векторній сумі імпульсів тіл після взаємодії.

не рівна векторній сумі імпульсів тіл після взаємодії.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест