9 клас Закон збереження енергіі та імпульсу в механічних процесах

Додано: 24 травня 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
20 запитань
Запитання 1

Ідеальний газ - це газ, у якому можна знехтувати...

варіанти відповідей

розмірами молекул

розмірами молекул і відстанню між ними

рухом молекул

розмірами молекул і їх взаємодією

Запитання 2

Які з даних тверджень є основними положеннями МКТ?

варіанти відповідей

Усі речовини складаються з частинок 

Частинки речовини перебувають у безперервному безладному русі 

Частинки взаємодіють одна з одною 

Температура є мірою середньої кінетичної енергії руху молекул

Запитання 3

Яка ділянка замкнутого відповідає ізобарному нагріванню газу, якщо маса газу стала?

варіанти відповідей

1→2 

2→3

3→4

4→1

Запитання 4

Молекули кисню, азоту чи водню мають більшу середню кінетичну енергію молекул, якщо температури газів однакові?

варіанти відповідей

кисню

азоту

водню

енергії всіх молекул однакові

Запитання 5

Яка кількість молекул міститься 0,2 молях вуглекислого газу?

варіанти відповідей

1,2 ⋅ 1023

2 ⋅ 1023

1,2 ⋅ 1013

2 ⋅ 1013

Запитання 6

Як зміниться об'єм ідеального газу, якщо його температура при сталому тиску зросла в 2 рази?

варіанти відповідей

зменшиться у 2 рази

зменшиться у 4 рази

збільшиться у 2 рази

збільшиться у 4 рази

Запитання 7

Відносна вологість повітря при 18 °С дорівнює 80%. Чому дорівнює парціальний тиск водяної пари, якщо тиск насиченої пари при цій температурі рівний 2,07 кПа?

варіанти відповідей

16,56 кПа

1,656 Па

1,656 кПа 

0,1656 МПа

Запитання 8

Обчислити число молекул повітря, що знаходиться в приміщенні об`ємом 60 м3 за температури 270С і тиску 99,8 кПа.

варіанти відповідей

1,45*1025

2*1024

1,38*1025

9*1024

Запитання 9

Яку величину вимірюють за допомогою психрометра?

варіанти відповідей

Точку роси  

Абсолютну вологість

 Температуру  

Відносну вологість 

Запитання 10

Діаметр шийки краплі води в момент її відриву від скляної трубки можна вважати рівним діаметру трубки. Яку масу має падаюча крапля, якщо діаметр трубки 1 мм? Поверхневий натяг води рівний 7,28ꞏ10-2 Н/м

варіанти відповідей

22,9 кг

22,9 г

2,29 кг 

22,9 мг

Запитання 11

Процес пароутворення, який відбувається по всьому об’єму рідини та супроводжується утворенням і збільшенням бульбашок пари

варіанти відповідей

Пароутворення 

Випаровування 

Конденсація

Кипіння

Запитання 12

Обчисліть відносну вологість повітря при температурі 20°С, якщо густина пари в повітрі становить 10 г/м3. (Густина насиченої пари при даній температурі 17,3 г/м3). 

варіанти відповідей

50%

58%

62%

88%

Запитання 13

Яка з перелічених властивостей характерна тільки для аморфних тіл? 

варіанти відповідей

Існування певної температури плавлення

Анізотропія

Висока теплопровідність

Відсутність певної температури плавлення

Запитання 14

Коли покази сухого і вологого термометрів психрометра збігаються, це означає, що відносна вологість повітря дорівнює ...

варіанти відповідей

0 %

10 %

50 %

100 %

Запитання 15

Яка одиниця вимірювання абсолютної вологості? 

варіанти відповідей

Дж 

Н/м 

кг/м3

Запитання 16

Вкажіть прилад, у якому для вимірювання вологості повітря використовується метод «точки роси».  

варіанти відповідей

барометр

психрометр

гігрометр

манометр

Запитання 17

До металевого стержня з площею поперечного перерізу 3ꞏ10-6 м2 підвісили вантаж масою 10 кг. Обчисліть механічну напругу в стержні. Вважати g рівним 10 м/с2

варіанти відповідей

54,1 Па

41,2 МПа 

28,9 Па

33,3 МПа

Запитання 18

Визначити масу гідрогену, що знаходиться в балоні місткістю 20 л за тиску 830 кПа, якщо температура газу дорівнює 17 °С.

варіанти відповідей

2*10-2 кг


1,38*10-2 кг

2,2*10-2 кг

5*10-2кг

Запитання 19

Газ займає 100 л при температурі 20 0С і тиску 101 кПа. Яка кількість речовини газу?

варіанти відповідей

410 моль

4,1 моль

60,8 моль

5,4 моль

Запитання 20

За температури -3 °С газ займає об'єм 50 л, тиск газу не змінюється. Визначте об'єм цього газу при 27 °С:

варіанти відповідей


50 л

 60 л

55,6 л

65,6 л

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест