Контрольна робота "Закони Ньютона. Закон всесвітнього тяжіння"

Додано: 8 березня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 486 разів
23 запитання
Запитання 1

другий закон Ньютона

варіанти відповідей

а = F/m

F = m/g

F = ma

F=m/a

m=a/F

m=F/a

Запитання 2

Інерцією називають явище ...

варіанти відповідей

зміни положення тіла відносно інших тіл

зміни швидкості тіла під дією інших тіл

збереження швидкості тіла при відсутності дії на нього інших тіл

залежність пройденого тілом шляху від швидкості руху

Запитання 3

Визначте силу, під дією якої тіло масою 15 кг набуло прискорення 0,7м/с2.

варіанти відповідей

5,25 Н

10,5 Н

5,75 Н

10,75 Н

Запитання 4

Динаміка - це розділ теоретичної механіки, який вивчає:

варіанти відповідей

умови рівноваги тіла під дією сил

рух тіла без урахування сил

рух тіла з урахуванням сил, які діють на нього

види рухів тіл

Запитання 5

Перший закон Ньютона:

варіанти відповідей

сили, з якими тіла діють одне на одне, напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямком

прискорення, якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційне цій силі та обернено пропорційне масі тіла

існують такі системи відліку, в яких тіло, на яке не діють ніякі сили, або сума сил, що діють на нього, дорівнює нулю, зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху

в усіх інерціальних системах відліку перебіг механічних явищ і процесів відбувається однаково за однакових початкових умов

Запитання 6

Яка фізична величина є мірою інертності тіла?

варіанти відповідей

Маса

Час

Сила

Швидкість

Запитання 7

Як читається третій закон Ньютона?

варіанти відповідей

Взаємодіючі тіла вздовж однієї прямої діють одне на одне з однаковими за модулем і протилежними за напрямом силами

Тіла взаємодіють одне з одним силами різними за модулем і напрямом

Тіла взаємодіють одне з одним силами різними за модулем і однаковими за напрямом

Тіла взаємодіють одне з одним силами однаковими за модулем і напрямом

Запитання 8

Який прилад використовують для вимірювання сили?

варіанти відповідей

Ваги

Динамометр

Термометр

Барометр

Запитання 9

За яких умов тіло зберігає свою швидкість сталою?

варіанти відповідей

Якщо на тіло не діють тіла.

Якщо на тіло не діють тіла, або дія усіх сил, прикладених до тіла є скомпенсованою.

Якщо рівнодійна усіх сил, прикладених до тіла дорівнює нулю.

Якщо швидкість тіла не змінюється.

Запитання 10

Чому (згідно чого) іноді під час різкого повороту автомобіля направо, можуть відчинитися ліві дверцята?

варіанти відповідей

Завдяки дифузії

Через явище інерції

Через тертя

Завдяки атмосферному тиску

Запитання 11

Що є причиною прискорення тіла?

варіанти відповідей

Маса тіла

Швидкість тіла

Прикладені сили

Густина тіла

Запитання 12

До тіла масою 5 кг приклали силу 10 Н. Яке прискорення руху цього тіла?

варіанти відповідей

10 м/с2

5 м/с2

2 м/с2

1 м/с2

Запитання 13

Тіло масою 2 кг рухається з прискоренням 6 м/с2. Яка сила прискорює це тіло?

варіанти відповідей

12 Н

16 Н

6 Н

1 Н

Запитання 14

Хлопчик вдарив по м"ячу із силою 20 Н. Із якою силою м"яч "ударив" хлопчика?

варіанти відповідей

10 Н

15 Н

20 Н

5 Н

Запитання 15

Яка з величин: маса чи сила - векторна?

варіанти відповідей

Тільки маса

Сила и маса

Тільки сила

не знаю

Запитання 16

 Сила гравітаційного притягання двох тіл залежить

варіанти відповідей

Тільки від маси цих тіл

Тільки від відстані між тілами

Тільки від швидкості руху тіл

Від маси тіл і відстані між ними

Запитання 17

Якщо збільшити маси двох матеріальних точок, залишаючи незмінною відстань між ними, то сила їх взаємодії 

варіанти відповідей

Не зміниться

Збільшиться

Зменшиться

Може як збільшитися, так і зменшитися, в залежності від співвідношення мас

Запитання 18

При збільшенні відстані від поверхні Землі прискорення вільного падіння

варіанти відповідей

Не змінюється

Збільшується

Зменшується

Може як збільшитися, так і зменшитися

Запитання 19

Людина масою 70 кг, що знаходиться на поверхні Землі, притягує Землю з силою, що наближено дорівнює

варіанти відповідей

70 Н

700 Н

600 Н

900 Н

Запитання 20

Космічний корабель масою 8 т наближається до орбітальної станції масою 20 т на відстань 100 м. Знайдіть силу їх взаємного притягання. 

варіанти відповідей

600Н

0,5 мкН

1 мкН

1200 Н

Запитання 21

Явище всесвітнього тяжіння полягає в тому, що

варіанти відповідей

 Всі тіла у Всесвіті мають вагу

Між усіма тілами у Всесвіті діють сили гравітаційного притягання

Між усіма тілами у Всесвіті діють електричні сили

Між усіма тілами у Всесвіті діють сили пружності

Запитання 22

У скільки разів сила тяжіння, що діє на тіло на поверхні Землі, більша за силу тяжіння, що діє на те саме тіло, але розташоване на висоті, яка дорівнює радіусу Землі? 

варіанти відповідей

У 3 рази

У 2 рази

У 1,5 рази

У 4 рази

Запитання 23


Відстань між центрами двох однорідних куль 2 м. Кулі притягуються одна до одної із силою 3,34·10–10 Н. Маса однієї з куль 100 кг. Якою є маса другої кулі?

варіанти відповідей

0,2 кг

0,02 кг

0,2 г

20 кг

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест