Адаптації

Додано: 11 жовтня 2023
Предмет: Біологія, 11 клас
Копія з тесту: Адаптації
25 запитань
Запитання 1

Вкажіть процес пристосування живих організмів до дії факторів навколишнього середовища

варіанти відповідей

гомеостаз

адаптація

делеція

мутуалізм

Запитання 2

Здатність пташенят серпокрильця впадати в анабіоз під час різкого зниження температури відноситься до:

варіанти відповідей

морфологічних адаптацій

поведінкових адаптацій

фізіолого-біохімічних адаптацій

преадаптацій

Запитання 3

Ознаки організму, які потенційно можуть стати основою пристосувань у змінених умовах існування

варіанти відповідей

постадаптації

преадаптації

адаптація

толерантність

Запитання 4

Галапагоські в'юрки - це приклад:

варіанти відповідей

преадаптації

адаптивної радіації

фізіологічної адаптації

резистентності

Запитання 5

Види з високою екологічною пластичністю, які можуть успішно жити в різноманітних умовах середовища, мають назву

варіанти відповідей

стенобіонти

еврибіонтні

гетеротрофи

редуценти

Запитання 6

Здатність організму існувати в певному діапазоні значень екологічного чинника

варіанти відповідей

екологічна пластичність

адаптивна радіація

адаптивний потенціал виду

закон єдності організму й середовища існування

Запитання 7

Вкажіть характеристики водного середовища існування організмів:

варіанти відповідей

різкі сезонні коливання умов

досить стале щодо температурних коливань

місце зародження життя

найщільніше з усіх інших середовищ

Запитання 8

Вкажіть приклади зовнішніх біоритмів:

варіанти відповідей

 біоелектричні коливання мозку

циклічність процесів травлення

зміна забарвлення ваблячого краба

листопад

Запитання 9

Прочитайте текст. Визначте, як називають групу парзитів даних організмів.

"Кордицепс однобокий (Ophiocordyceps unilateralis) — вид паразитичних аскомікотових грибів порядку Гіпокрейні (Hypocreales) класу Сордаріоміцети (Sordariomycetes), що вражає мурах та призводить до їхньої загибелі. Спора гриба проростає в тілі комахи, утворюючи грибницю"..

варіанти відповідей

соціальні паразити

факультативні паразити

паразитоїди

ектопаразити

Запитання 10

Які ендопаразити не є внутрішньоклітинними паразитами?

варіанти відповідей

малярійний плазмодій

лейшманія

трипаносома

аскарида

Запитання 11

Серед переліку вибрати ектопаразитів:

варіанти відповідей

воші, кліщі

сисуни, аскариди

блохи, гельмінти

воші, трипаносома

Запитання 12

Увідповідніть адаптацію та рівень організації живого, на якому вона проявляється.

1 розвинута система мікротрубочок

2 вагітність, що триває 22 місяці

3 здатність лісу до відновлення після пожежі

4 частота серцевих скорочень 160 ударів на хвилину

А клітинний

Б органний

В організмовий

Г популяційно-видовий

Д екосистемний

варіанти відповідей

1-а.,2-в, 3-д, 4-г

1-а.,2-в, 3-д, 4-б

 1-а.,2-г, 3-д, 4-б

1-а.,2-б, 3-д, 4-в

Запитання 13

Яка з адаптацій сформована за принципом уникнення несприятливих впливів

варіанти відповідей
Запитання 14

Взаємопристосування форми квітки та будови ротового апарату комах є прикладом:

варіанти відповідей

Адаптивної радіації

Коадаптації


Життєвої форми

 Конкуренції

Запитання 15

Наведіть приклади структурних адаптацій

варіанти відповідей

великі вуха слонів  

обтічна форма тіла дельфінів 

секреція отрути у змій 

нічний спосіб життя у багатьох меш-канців пустель

Запитання 16

Які процеси відбуваються завдяки фотоперіодизму?

варіанти відповідей

 настання цвітіння

листопад

процеси розмноження

ріст тіла

Запитання 17

Приклад яких зв'язків між організмами описано: Морські анемони ведуть прикріплений спосіб життя, полюють на рибу, паралізуючи її своїми отруйними щупальцями. Риби-клоун несприйнятливі до отрути анемона і фактично живуть в його щупальцях. Вони очищають щупальця анемона, роблячи їх вільними від паразитів, а також діють як приманка, заманюючи рибу і іншу здобич. Морська анемона забезпечує захист для риби-клоун, оскільки потенційні хижаки тримаються подалі від його

щупальців. 

варіанти відповідей

мутуалізм

коменсалізм

паразитизм

конкуренція

нейтралізм

Запитання 18

Укажіть, до якої групи гідробіонтів належить зображена на малюнку тварина:

варіанти відповідей

планктон

нектон

нейстон

перифітон

Запитання 19

З’єднайте середовище існування з його представниками:

1.Водне А. Ришта, коростяний свербун, лямблія

2.Наземно-повітряне Б. Палоло, міксина, аурелія

3.Ґрунтове В. Попелиця, каракал

4. Гостальне Г. Вовчок, нематода

варіанти відповідей

1Б. 2В. 3Г 4А

1Г 2Б 3А 4В

 1А 2Б 3В 4Г

 1В 2Г 3А 4Б

Запитання 20

Назва цього сере­довища свідчить про його неоднорідність. Серед його мешканців є такі, що плазують, бігають, стрибають і літають:

варіанти відповідей

наземно-повітряне

водне

грунтове

інший організм

Запитання 21

На яких малюнках зображено приклади постадаптацій?

варіанти відповідей
Запитання 22

Вкажіть організм, що належить до ксерофілів

варіанти відповідей
Запитання 23

Наведіть приклад етологічної терморегуляції

варіанти відповідей
Запитання 24

Вкажіть гомойотермні організми

варіанти відповідей
Запитання 25

Яка форма симбіозу зображена?

варіанти відповідей

коменсалізм

мутуалізм

паразитизм

конкуренція

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест