Адаптації (4)

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 11 разів
11 запитань
Запитання 1

Оберіть визначення гомеостазу.

варіанти відповідей

А сталість внутрішнього середовища;

Б властивість систем зберігати внутрішню стабільність на певному, відносно сталому рівні;

В запрограмована загибель клітини;

Г спосіб сполучення клітин у тканині за допомогою білкових каналів.

Запитання 2

Оберіть визначення саморегуляції:

варіанти відповідей

А спосіб сполучення клітин у тканині за допомогою білкових каналів;

Б сталість внутрішнього середовища;

В властивість систем зберігати внутрішню стабільність на певному, відносно сталому рівні;

Г запрограмована загибель клітини.

Запитання 3

Оберіть рівні організації живого яким властива саморегуляція:

 

варіанти відповідей

А молекулярний;

Б клітинний і тканинний;

В організмовий;

Г всі відповіді вірні.

Запитання 4

Назвіть тип хімічної сигналізації за якої виділені клітиною речовини діють на неї саму:

варіанти відповідей

А ендокринна;

Б цитологічна;

В аутокринна;

Г паракринна.

Запитання 5

Назвіть тип сигнальних речовин, що передають сигнал у синапсах нервових клітин і діють тільки на постсинаптичну клітину:


варіанти відповідей

А гістогормони;

Б цитокіни;

В гормони;

Г нейромедіатори;

Запитання 6

Оберіть вид регуляції, що здійснюється за рахунок рідких середовищ організму:варіанти відповідей

А нервова;

Б гуморальна:

В контактна;

Г безпосередня.

Запитання 7

Орган, який функціонує як первинний регулятор вмісту в крові речовин, що надходять в організм із їжею. Чужорідні й токсичні речовини в ньому  перетворюються на менш токсичні сполуки. Мова йде про:

  

варіанти відповідей

А шлунок;

Б нирки;

В печінку;

Г тонкий кишечник.

Запитання 8

Дайте назву виду імунітету, що спрямований проти широкого спектра чужорідних агентів.


варіанти відповідей

А специфічний;

Б неспецифічний;

В природний;

Г набутий.

Запитання 9

Фізичні складові організму, що забезпечують виживання і розмноження організму в певних умовах – це адаптації:


варіанти відповідей

А структурні;

 Б фізіологічні;

 В фенологічні;

  Г поведінкові.

Запитання 10

Пристосування людини до занурення на великі глибини належить до адаптацій:

 

варіанти відповідей

А довготривалих;

Б короткочасних;

В термінових;

  Г обов’язкових.

Запитання 11

Звуження кровоносних судин, перерозподіл кровотоку до внутрішніх органів, посилення обміну речовин, підвищений газообмін, невисокий зріст, короткі кінцівки – це адаптації людини до:

    

варіанти відповідей

А перегрівання;

 Б холоду;

В нестачі води;

Г посушливого клімату.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест