Адаптації до наземно-повітрянного середовища. Поняття про екологічно пластичні та екологічно непластичні види. Життєві форми рослин та тварин як адаптації до умов середовища. (стандарт)

18 запитань
Запитання 1

Види, які можуть виживати в широкому діапазоні змін умов існування, називають 

варіанти відповідей

екологічно пластичними

екологічно непластичними

адаптованими

адаптивно потенціальними

Запитання 2

Укажіть екологічно пластичні види

варіанти відповідей

горобець польовий

очерет звичайний

діатомові водорості

коала сірий

форель

Запитання 3

Еволюційний процес виникнення в межах певної систематичної групи форм, пристосованих до різних умов існування - це

варіанти відповідей

адаптивний потенціал

адаптивна радіація

екологічна пластичність видів

екологічна непластичність видів

Запитання 4

Укажіть екологічно непластичний вид

варіанти відповідей

вовк звичайний

ромашка лікарська

панда

колібрі

Запитання 5

Стратегія адаптацій організмів направлена

варіанти відповідей

на боротьбу з факторами навколишнього середовища

на виживання виду

на виживання роду

на боротьбу з інфекціями

Запитання 6

Очерет, латаття, стрілолист - це приклади життєвої форми

варіанти відповідей

Дерев'янисті

Напівдерев'янисті

Наземні трав'янисті

Водні трав'янисті

Запитання 7

Виберіть адаптації характерні для деревних тварин

варіанти відповідей

 мають чіпкі або довгі кінцівки 

 сильні кігті

  обтічна форма тіла

 добре розвинений слух

  видовжені кінцівки і довга шия

Запитання 8

Горох, картопля, кріп належать до

варіанти відповідей

 однорічних рослин

 дворічних рослин

 багаторічних рослин

дерев'янистих рослин

Запитання 9

Співставте тварин до життєвої форми, якої вони відносяться

А) плаваючі Б) риючі В) бігаючі Г) деревні

1. Кріт 2. Лисиця 3. Шимпанзе 4. Щука 5. Лелека

варіанти відповідей

А- 2, Б- 5, В- 3, Г-4

А-4, Б-1, В-2, Г-3

А-3, Б-4, В -1, Г-5

А-4, Б-1, В-3, Г-2

Запитання 10

Вкажіть процес пристосування живих організмів до дії факторів навколишнього середовища

варіанти відповідей

гомеостаз

адаптація

делеція

мутуалізм

Запитання 11

Що є основними лімітуючими чинниками наземно-повітряного середовища?

варіанти відповідей

температура й волога

 повітря й вітер

світло й мінеральні речовини

 живі організми

Запитання 12

Вкажіть адаптації до польоту в наземних тварин:  

варіанти відповідей

полегшена маса тіла

крила

велика кількість хребців

Чіпкі кінцівки

Запитання 13

Як називаються організми, які живуть в наземно-повітряному середовищі?  

варіанти відповідей

гідробіонти

аеробіонти

едафобіонти

геобіонти

Запитання 14

Адаптаціями у рослин посушливих місць є:

варіанти відповідей

довге коріння

дрібні листки

зменшення кількості продихів

великі стебла

Запитання 15

Адаптації до гіпоксії у людини є:

варіанти відповідей

збільшуються частота й глибина подиху

Посилюється ефективність процесів енергетичного обміну

розширюються судини головного мозку й серця

Послаблюється ефективність процесів енергетичного обміну

Запитання 16

Оберіть тварин, які ведуть нічний спосіб життя:

варіанти відповідей
Запитання 17

Укажіть правильні твердження:

варіанти відповідей

Великі вуха пустельної лисиці фенек є прикладом структурних адаптацій

Хутро пустельної лисиці фенек є прикладом фізіологічних адаптацій

Великі вуха пустельної лисиці фенек сприяють поліпшенню процесу терморегуляції

Хутро пустельної лисиці фенек сприяє поліпшенню процесу терморегуляції

Запитання 18

 Увідповідніть рису організму й особливість наземно-повітряного середовища, пристосуванням до якої вона є.

1 довгий корінь

2 велика концентрація сахарози в цитоплазмі

3 широкі вуха

4 легкі крила

А твердість ґрунту

Б висока температура

В заморозки

Г низька густина повітря

Д нестача води

варіанти відповідей

1 д 2 в 3 б 4г

1а 2б 3в 4д

1д 2а 3в 4б

1б 2а 3г 5в

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест