Перевірочне тестування "Адаптації"1

БІОЛОГІЯ і ЕКОЛОГІЯ, РІВЕНЬ СТАНДАРТУ

Тест виконано: 280 разів
10 запитань
Запитання 1

Увідповідніть адаптацію та рівень організації живого, на якому вона проявляється.

1 розвинута система мікротрубочок

2 вагітність, що триває 22 місяці

3 здатність лісу до відновлення після пожежі

4 частота серцевих скорочень 160 ударів на хвилину


А клітинний

Б органний

В організмовий

Г популяційно-видовий

Д екосистемний

варіанти відповідей

1-а.,2-в, 3-д, 4-г

1-а.,2-в, 3-д, 4-б

1-а.,2-г, 3-д, 4-б

1-а.,2-б, 3-д, 4-в

Запитання 2

Еволюційні зміни, які вдосконалюють уже існуючі адаптації організмів?

варіанти відповідей

Преадаптації

Мутація

Адаптація

Постадаптація

Запитання 3

Класифікація адаптацій організмів:

варіанти відповідей

Генетичні адаптації 

Комбінативні адаптації 

Структурні адаптації 

Фізіологічні адаптації 

Етологічні адаптації 

Запитання 4

Акули здатні відчувати наявність крові у воді на відстані в кілька кілометрів. Ця риса виникла завдяки:

варіанти відповідей

стратегії активного адаптування

стратегії уникнення несприятливих умов

стратегії пасивного адаптування

коеволюції

Запитання 5

Увідповідніть стратегію адаптування та її приклад.

1 активне адаптування

2 пасивне адаптування

3 адаптування уникненням несприятливих умов

А  міграція метеликів данаїд на південь восени

Б утворення хобота в слона

В перехід узимку дощових червів у малоактивний стан

варіанти відповідей

1-в, 2-б, 3-а

1-б, 2-в, 3-а

1-а, 2-б, 3-в.

1-а, 2-в, 3-б

Запитання 6

Види, які мають високий адаптивний потенціал або широку норму реакції (добре пристосовані до різних умов середовища існування)?

варіанти відповідей

екологічно пластичні

екологічно непластичні

конкуруючі види

неконкурентноспроможні види

Запитання 7

Вузькоспеціалізовані до певних ресурсів мешкання види?

варіанти відповідей

екологічно непластичні види

конкуруючі види

екологічно пластичні види

неконкуруючі види

Запитання 8

Який процес показано на малюнку?

варіанти відповідей

дивергенція

адаптивна радіація

еволюція

конвергенція

Запитання 9

Представники екологічно непластичного виду?

варіанти відповідей

Горобець польовий, сорока

Коала сірий, панда

Лисиця, вовк

Запитання 10

Представники екологічно пластичного виду?

варіанти відповідей

Панда,вовк звичайний

Кульбаба лікарська,форель струмкова

Миша полівка, діатомові водорості

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест