Адміністративне право ІІ варіант

Додано: 2 січня
Предмет: Правознавство, 10 клас
Тест виконано: 19 разів
10 запитань
Запитання 1

Адміністративне право є складовою:

варіанти відповідей

А. приватного права

Б. приватного права з елементами публічного

В. публічного права

Г. публічного права з елементами приватного

Запитання 2

До джерел адміністративного права належить:

варіанти відповідей

А. Кримінальний кодекс України

Б. Конституція України

В. укази та розпорядження Презедента України

Г. Кодекс адміністративного судочинства України

Д. Господарський процесуальний кодекс України

Запитання 3

Для адміністративного законодавства характерна:

варіанти відповідей

А. роздільна кодифікація матеріально-правових та процесуальних норм

Б. повна кодифікація

В. відсутність жодного кодифікаційного акта

Г. часткова кодифікація

Д. правильної відповіді немає

Запитання 4

Адміністративне право у системі національного права є:

варіанти відповідей

А. підгалуззю права

Б. інститутом права

В. самостійною галуззю права

Г. займає особливе місце

Запитання 5

Адміністративна дієздатність-це здатність:

варіанти відповідей

А. набувати та реалізувати своїми діями (або бездіяльністю) права, створювати для себе або інших суб᾽єктів обов᾽язки і їх виконувати

Б. укладати адміністративно-правові договори та нести відповідальність за їх виконання

В. нести адміністративну відповідальність

Г. правильної відповіді немає

Запитання 6

Особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином, є:

варіанти відповідей

А. біпатрид

Б. іноземець

В. туземець

Г. правильної відповіді немає

Запитання 7

Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли:

варіанти відповідей

А. 14 років

Б. 15 років

В. 16 років

Г. 18 років

Запитання 8

Особливістю заходів адміністративного попередження (запобігання) є:

варіанти відповідей

А. причиняючий характер

Б. судовий порядок застосування

В. профілактичний характер

Г. каральний вплив

Д. застосування як за умови наявності, так і за відсутності протиправного діяння

Запитання 9

Адміністративне затримання належить до:

варіанти відповідей

А. заходів адміністративного попередження (запобігання)

Б. заходів адміністративного припинення

В. адміністративних стягнень

Запитання 10

Максимальний строк адміністративного затримання (крім виняткових випадків) встановлено не більш як:

варіанти відповідей

А. 3 години

Б. 1 доба

В. 6 годин

Г. 3 доби

Д. 2 години

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест