Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Онлайн-тести з правознавства 10 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Визначте вид правопорушення: Оксана запізнилася на роботу
Правознавство, 10 клас
Створено 1 серпня
Приклад запитання: Яке з представлених визначень є найбільш повним:
Правознавство, 10 клас
Створено 1 серпня
Приклад запитання: Укажіть, що є первинним ланцюжком системи права:
Приклад запитання: Позначте форму правління за якою державна влада повністю або частково заосереджується в руках одноособного глави держави та передається у спадок:
Правознавство, 10 клас
Створено 5 червня
Приклад запитання: Первісне об'єднання людей для спільного здобування їжи і захисту від небезпеки - це ...
Приклад запитання: види соціальних норм первісного суспільства
Правознавство, 10 клас
Створено 25 травня
Приклад запитання: види соціальних норм первісного суспільства
Правознавство, 10 клас
Створено 20 травня
Приклад запитання: Закріплені в законі основні, керівні положення, які визначають зміст кримінального процесу, побудову всіх його стадій та інститутів, забезпечують виконання покладених на них завдань, називаються: 
Правознавство, 10 клас
Створено 20 травня
Приклад запитання: Право ТГ самостійно вирішувати питання місцевого значення - це:
Правознавство, 10 клас
Створено 20 травня
Приклад запитання: Які функції притаманні органам виконавчої влади в Україні?
Правознавство, 10 клас
Створено 16 травня
Приклад запитання: До якої гілки державної влади Конституція України відносить Президента?
Правознавство, 10 клас
Створено 11 травня
Приклад запитання: .Єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні є:
Правознавство, 10 клас
Створено 10 травня
Приклад запитання: Позначте єдиний орган законодавчий влади в України
Приклад запитання: Вищим органом у системі органів виконавчої влади в Україні є:
Правознавство, 10 клас
Створено 4 травня
Приклад запитання: За способами та засобами проведення вибори можуть бути
Приклад запитання: Голів місцевих державних адміністрацій за поданням КМУ призначає та звільняє
Приклад запитання: Позначте, яким шляхом здійснюється народне волевиявлення:
Правознавство, 10 клас
Створено 28 квітня
Приклад запитання: є однією з форм безпосередньої демократії в Україні,способом здійснення влади безпосередньо українським народом ,що полягає в прийнятті громадянами України рішень з питань загальнодержавного значення шляхом таємного голосування в порядку ,установленому законом
Приклад запитання: Який орган державної влади (посадова особа) вживає заходів щодо забезпечення прав та свобод людини та громадянина?
Приклад запитання: Коли була підписана конвенція про охорону літературних та художніх творів?
Приклад запитання: фундаментальна галузь національного права ,являє собою сукупність правових норм ,принципів і норм конституції ,які закріплюють основи політичної та економічної організації суспілства ,форму держави ,основи правовго статутсу людини і громадянина
Правознавство, 10 клас
Створено 14 квітня
Приклад запитання: З якого моменту вступає в дію відставка Президента України
Правознавство, 10 клас
Створено 12 квітня
Приклад запитання: Оберіть назву основного міжнародного акту, що відображає загальну домовленість народів світу та є зобов'язанням для членів міжнародного співтовариства
Правознавство, 10 клас
Створено 10 квітня
Приклад запитання: як називаються основні права та свободи людини й громадянина , установлені та гарантовані Конституцією України
Правознавство, 10 клас
Створено 7 квітня
Приклад запитання: Визначте підставу набуття громадянства в такій ситуації "Одесит у 1992 році виїхав до Ізраїлю і набув іноземного громадянства. В 2007 році на прохання батьків він повернувся в Україну на постійне місце проживання "
Приклад запитання: Закон України «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» був прийнятий
Приклад запитання: Політичні, економічні, дипломатичні, культурні та інші відносини, що виникають між державами або групами держав, їх світовими та регіональними організаціями - це...
Правознавство, 10 клас
Створено 27 березня
Приклад запитання: Право на освіту відноситься до ... прав та свобод людини
Правознавство, 10 клас
Створено 27 березня
Приклад запитання: Основні права та свободи людини й громадянина , установлені та гарантовані Конституцією України називаються