Онлайн-тести з правознавства 10 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Як називаються основні права та свободи людини й громадянина , установлені та гарантовані Конституцією України
Приклад запитання: Єдиним припустимим звертанням до судді є звертання:
Приклад запитання: Недостатньою видимістю вважається:
Правознавство, 10 клас
Створено 26 квітня
Приклад запитання: Кому, згідно статті 140 Конституції України, належить право місцевого самоврядування?
Правознавство, 10 клас
Створено 19 квітня
Приклад запитання: Оберіть структури, які відносяться до правоохороних органів України (чотири правильні відповіді)
Приклад запитання: Назвіть найвищий орган у системі виконавчої влади України.
Приклад запитання: До якої гілки влади відноситься посада Президента України?
Приклад запитання: Доповніть речення: "Згідно статті 75 Конституції України єдиним органом законодавчої влади в Україні є ..."
Правознавство, 10 клас
Створено 18 березня
Приклад запитання: Хто, згідно статті 5 Конституції України, є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні?
Правознавство, 10 клас
Створено 6 березня
Приклад запитання: Як називається основний закон держави, що має найвищу юридичну силу і регулює суспільні відносини?
Приклад запитання: Під впливом яких соціальних норм створюється в державі суспільний порядок? (чотири правильні відповіді)
Правознавство, 10 клас
Створено 12 лютого
Приклад запитання: Що є офіційним регулятором суспільних відносин?
Приклад запитання: Принципи місцевого самоврядування встановлено:
Приклад запитання: Вкажіть основні прийоми та способи впливу конституційного права України на суспільні відносини:
Правознавство, 10 клас
Створено 28 січня
Приклад запитання: Закінчить речення: "Сукупність правових норм, що регулюють певну сферу суспільних відносин називається ..."
Приклад запитання: Визначте вид дієздатності:Максим, 15 років
Приклад запитання: Яке поняття характеризується як суворе дотримання законів та інших НПА усіма суб'єктами правовідносин?
Правознавство, 10 клас
Створено 24 січня
Приклад запитання: Як називається вид соціальних норм, що встановлюється і охороняється державою?
Правознавство, 10 клас
Створено 15 січня
Приклад запитання: Юридичний зміст поняття «право» поданий в рядку
Правознавство, 10 клас
Створено 14 січня
Приклад запитання: Яке поняття є суб'єктом правовідносин в державі?
Правознавство, 10 клас
Створено 12 січня
Приклад запитання: Як називається форма організації суспільства за допомогою апарату управління, який захищає інтереси населення і регулює відносини між членами суспільства?
Правознавство, 10 клас
Копія з тесту: Вибори, референдум
Приклад запитання: Хто має право оголосити загальнодержавний референдум в Україні?
Приклад запитання: Основна властивість правових актів діяти та породжувати правові наслідки: виникнення, зміни, припинення правовідносин
Приклад запитання: Від імені кого прийнята Конституція України
Приклад запитання: За Конституцією України вона є....(вкажіть характеристики політичного режиму за ст.1 Розділу І Консиуції України)
Приклад запитання:  1. Повна матеріальна відповідальність настає, якщо:
Правознавство, 10 клас
Створено 16 листопада 2023
Приклад запитання: Трудовий договір – це угода між:
Приклад запитання: Галузь права, що покликана регулювати певну групу суспільних відносин, що виникають, розвиваються і припиняють своє існування у сфері публічного управління у зв’язку з організацією та функціонуванням системи виконавчої влади на всіх рівнях управління в державі, це:
Правознавство, 10 клас
Копія з тесту: Система права
Приклад запитання: види правових сімей
Приклад запитання: Яким законом регулюються трудові відносини в Україні