агрегатні стани речовини. плавлення та кристалізація (2 варіант)

Додано: 30 листопада 2020
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 506 разів
24 запитання
Запитання 1

в якому агрегатному стані знаходиться алюміній при температурі 6000С

варіанти відповідей

рідкий

газоподібний

твердий

плазма

Запитання 2

продовжить речення: Кристалізація -

варіанти відповідей

перехід від твердого стану в рідкий

перехід від рідкого в газоподібний

перехід від рідкого стану в твердий

перехід від газоподібного стану в рідкий

Запитання 3

Під час кристалізації температура кристалічної речовини...

варіанти відповідей

залишається незмінною

збільшується

зменьшується

перетворюється

Запитання 4

з якого матеріалу можна виготувати сосуд для плавлення чавуна?

варіанти відповідей

мідь

титан

срібло

залізо

Запитання 5

яка кількість теплоти необхідна для плавлення 750 г нікелю, взятого при температурі плавлення

варіанти відповідей

22,5кДж

225кДж

225МДж

22,5МДж

Запитання 6

яка кількість теплоти необхідна для плавлення олова масою 300 г взятого при температурі 32 0С

варіанти відповідей

32500Дж

335000Дж

33500Дж

31500Дж

Запитання 7

в якому агрегатному стані знаходиться сталь при температурі 1500 0С

варіанти відповідей

рідкий

газоподібний

твердий

плазма

Запитання 8

Випаровування -

варіанти відповідей

перехід від твердоо стану в рідкий

перехід від рідкого стану в газоподібний

передхід від рідкого стану в твердий

перхід від газоподібного в рідкий

Запитання 9

Під час кристалізації внутрішня енергія ...

варіанти відповідей

залишається незмінною

збільшується

зменьшується

перетворюється

Запитання 10

З якого матеріалу можна виготувати сосуд для плавлення сталі

варіанти відповідей

залізо

мідь

чавун

титан

Запитання 11

Щоб нагріти 2 кг води на 20С, потрібна кількість теплоти

варіанти відповідей

1,05 кДж

2,1кДж

4,2кДж

16,8кДж

Запитання 12

Вода масою 500г, що мала температуру 20 0С, передали кількість теплоти 42кДж. Кінцева температура води дорівнює:

варіанти відповідей

30 0С,

40 0С

60 0С

80 0С

Запитання 13

Під час замерзання води:

варіанти відповідей

збільшується середня швидкість теплового руху її молекул

виникають кристалічні гратки

зменшується середня швидкість теплового руху молекул

руйнуються кристалічні гратки

Запитання 14

Посудину для плавлення золота можна виготовити:

варіанти відповідей

зі свинцю або сталі

з алюмінію або вольфраму

із заліза або срібла

зі сталі або вольфраму

Запитання 15

Щоб розплавити 4 кг свинцю, узятого за температури плавлення, необхідна кількість теплоти:

варіанти відповідей

25 кДж

6,25 кДж

100 кДж

0,16 кДж

Запитання 16

Внутрішня енергія тіла - це сумарна енергія:

варіанти відповідей

взаємодії молекул цього тіла між собою

хаотичного руху молекул цього тіла та їх взаємодії між собою

взаємодія молекул цього тіла із Землею

хаотичного руху молекул цього тіла

Запитання 17

Щоб сніг навесні скоріше розтанув під сонячними променями, його треба:

варіанти відповідей

розрівняти

укрити блискучою плівкою

згорнути у великий замет

посипати сажею

Запитання 18

Конденсація -

варіанти відповідей

перехід від твердого стану у рідкий

перехід із рідкого стану у твердий

перехід від рідкого стану в газоподібний

перехід від газоподібного стану у рідкий

Запитання 19

В якому агрегатному стані знаходиться мідь при температурі 1200 0С?

варіанти відповідей

рідкий

газоподібний

твердий

плазма

Запитання 20

З якого матеріалу можна виготовити сосуд для плавлення срібла

варіанти відповідей

алюміній

мідь

золото

свинець

Запитання 21

під час нагрівання спирт у термометрі розширився. Це означає, що...

варіанти відповідей

молекули спирту збільшилися у розмірі

молекули спирту зменшилися у розмірі

відстань між молекулами збільшилась

відстань між молекулами зменшилась

Запитання 22

Як зміниться об'єм повітряної кульки, якщо її винести з теплої кімнати на мороз?

варіанти відповідей

не зміниться

збільшиться

зменшиться

кулька вибухне

Запитання 23

Під час замерзання вода розширюється. При цьому:

варіанти відповідей

змінюється будова молекули води

збільшуються розміри молекул води

збільшується швидкість хаотичного руху молекул води

збільшується відстань між молекулами води

Запитання 24

Молекули здійснюють коливання поблизу певних положень, не віддаляючись від них:

варіанти відповідей

тільки у твердих тілах

тільки в газах

у твердих тілах та газах

у рідинах і газах

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест