Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника

Тест виконано: 51 раз
9 запитань
Запитання 1

При згорянні палива використовується ...

варіанти відповідей

кінетична   енергія

внутрішня енергія


потенційна  енергія

ядерна енергія

Запитання 2

Що відбувається з енергією, коли атоми водню, з'єднуючись з атомами кисню, утворюють молекули води? 

варіанти відповідей

поглинається


виділяється

не змінюється

Запитання 3

Фізична величина, що показує, яка енергія виділяється при повному згорянні 1 кг палива називається ...

варіанти відповідей

питома теплота

кількість теплоти

питома теплота згоряння

питома теплоємність

Запитання 4

Як позначають питому теплоту згоряння палива? 

варіанти відповідей

с

λ

q

r

Запитання 5

Rількість теплоти, яка виділяється при повному згорянні палива обчислюється за формулою ...

варіанти відповідей

Q = cmt

Q = mq

Q = mλ

Q = mr

Запитання 6

При повному згорянні якого палива масою 1 кг виділиться найбільша кількість теплоти?

варіанти відповідей

гасу

спирту

торфу

дров

кам'яного вугілля

Запитання 7

Яке паливо масою 160 кг спалили, якщо при повному його згорянні виділилося 7040 МДж енергії?

варіанти відповідей

гас

нафту

бензин

порох

Запитання 8

Якщо ККД нагрівника 65 %, то який відсоток теплових втрат?

варіанти відповідей

65 %

70 %

35 %

44 %

Запитання 9

За якою формулою обчислюють коефіцієнт корисної дії нагрівника?

варіанти відповідей

η = ( Qк / Qз ) ⋅ 100 %

η = ( Qк / Qз ) : 100 %

η = ( Qз / Qк ) ⋅ 100 %

η = ( Qк ⋅ Qз ) ⋅ 100 %

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест