Вчення В.І.Вернадського про біосферу та ноосферу.

12 запитань
Запитання 1

Основні ідеї про живу оболонку Землі В.І.Вернадський сформулював у своїй найвідомішій науковій праці ...

варіанти відповідей

"Філософія зоології"

"Походження видів шляхом природного добору"

"Система природи"

"Біосфера"

Запитання 2

В.І. Вернадський вважав, що основним джерелом енергії для біосфери є ...

варіанти відповідей

вітер

вода

повітря

Сонце

Запитання 3

На сучасному рівні розвитку людської цивілізації біосфера неминуче перетворюється в ...

варіанти відповідей

техносферу

стратосферу

ноосферу

іоносферу

Запитання 4

Стан біосфери, за якого визначальним фактором стає розумова діяльність людини - це ...

варіанти відповідей

техносферу

стратосферу

ноосферу

іоносферу

Запитання 5

До розвитку глобальної сучасної екологічної кризи призвели ....

варіанти відповідей

расова нерівність й дискримінація

адаптивна радіація

екологічні катастрофи

ріст населення Землі

Запитання 6

Що із названого НЕ належить до передумов формування ноосфери?

варіанти відповідей

людство стало єдиним цілим

перетворення засобів зв'язку

відкриття нових джерел енергії

нерівність всіх людей

Запитання 7

Наведіть приклад екологічних проблем.

варіанти відповідей

кислотні дощі

падіння метеоритів

землетруси

цунамі

Запитання 8

Розумова оболонка Землі - це...

варіанти відповідей

екомоніторинг

генофонд

ноосфера

заказник

Запитання 9

В.І.Вернадський вважав, що головну геологічну роль відіграє...

варіанти відповідей

нежива речовина

жива речовина

біокосна речовина

біогенна речовина

Запитання 10

В.І. Вернадський підкреслював повсюдність життя, я ке поширене...

варіанти відповідей

лише в літосфері

лише в атмосфері

лише в гідросфері

в трьох оболонках планети

Запитання 11

Нафта, газ, торф,кам'яне вугілля - це приклади речовини...

варіанти відповідей

живої

неживої

біокосної

біогенної

Запитання 12

Місця найбільшої концентрації організмів В.Вернадський називав...

варіанти відповідей

плівки життя

хвилі життя

концентрації життя

згустки життя

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест