Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Актуалізація опорних знань "Електролітична дисоціація"

Додано: 25 листопада 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 70 разів
12 запитань
Запитання 1

Електролітична дисоціація - це процес:

варіанти відповідей

дифузії

утворення молекул з йонів

утворення кристалів з йонів

розщеплення електролітів на йони

Запитання 2

Електроліти – це речовини , які

варіанти відповідей

Проводять електричний струм

Добре розчиняються у воді

Не проводять електричний струм

Всі неорганічні речовини

Запитання 3

Використовуючи таблицю розчинності, вкажіть розчинну речовину:

варіанти відповідей

NaCl

ClAg

AgCl

 PbCl2

Запитання 4

Який хімічний зв’язок переважає у молекулах електролітів

      

варіанти відповідей

Йонний

Ковалентний малополярний

Ковалентний сильно полярний

Різноманітний

Запитання 5

Теорію електролітичної дисоціації  сформулював :


варіанти відповідей

М.В. Ломоносов

Д.І. Менделєєв

В. С. Арреніус

Г. М. Фарадей

Запитання 6

У розчинах електролітів носіями  електричного заряду є :

  

варіанти відповідей

Електрони

Катіони

Аніони

Молекули

Запитання 7

До електролітів належать :

  

варіанти відповідей

Калій гідроксид

. Цукор

Калій сульфат

Азот

Запитання 8

Поділ речовин на електроліти і неелектроліти вперше запропонував:

   

варіанти відповідей

М.В. Ломоносов

Д.І. Менделєєв

В. С. Арреніус

М. Фарадей

Запитання 9

Яка з речовин у водному розчині дисоціює з утворенням йону Мg2+?

варіанти відповідей

MgCl2

MgO

MgCO3

MgSiO3

Запитання 10

В результаті дисоціації натрій сульфату утворились йони:

варіанти відповідей

ОН-

Na+

SO42-

Н+

Запитання 11

Аніони – це:

варіанти відповідей

негативно заряджені йони

позитивно заряджені йони

атоми з частковим негативним зарядом

атоми з частковим позитивним зарядом

Запитання 12

Електроліти, які дисоціюють на катіон металу та аніон кислотного залишку це

варіанти відповідей

кислоти

солі

основи

оксиди

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест