Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Онлайн-тести з хімії 9 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Укажіть хімічний зв`язок, який характерний для вторинної структури білкової молекули:
Приклад запитання: С6Н12О6 - це молекулярна формула властива наступним речовинам:
Приклад запитання: Серед наук про природу хімія посідає місце між:
Приклад запитання: Відношення кількості молекул, що розпалися на йони, до загальної кількості молекул розчиненої речовини називають...
Хімія, 9 клас
Створено 30 травня
Приклад запитання: Вуглеводами називають органічні речовини, до складу яких входять атоми...
Приклад запитання: Які речовини утворюються під час гідролізу білків
Приклад запитання: До якого класу сполук відноситься мило
Хімія, 9 клас
Створено 28 травня
Приклад запитання: Молекулярна формула октану:
Приклад запитання: Найбільш прогресивні методи утилізації сміття
Приклад запитання: Речовини поділяють на прості та складні. До простих речовин належать речовини,
Приклад запитання: Речовини поділяють на прості та складні. До простих речовин належать речовини,
Приклад запитання: Обери функцію білків:
Хімія, 9 клас
Копія з тесту: Вуглеводи
Приклад запитання: Укажіть назву вуглеводу, що належить до дисахаридів:
Приклад запитання: Розчин - це...
Приклад запитання:  Гомологи — це:
Приклад запитання: Вкажіть об'єм ацетилену, який утворюється внаслідок термічного розкладу 1,6 л метану.
Приклад запитання: Умовний заряд атома у молекулі, який розраховується, виходячи з того, що молекула електронейтральна називають
Приклад запитання: 5,6 г етиленового вуглеводню приєднують 4,48 л гідроген хлориду НСІ (н.у.). Визначте молекулярну формулу етиленового вуглеводню. Дайте назву речовині.
Приклад запитання: Які речовини реагують між собою у водному розчині
Приклад запитання: Вкажіть правильне твердження щодо застосування жирів:
Хімія, 9 клас
Створено 23 травня
Приклад запитання: Білки - це....
Приклад запитання: Виберіть із переліку речовин вуглеводи
Хімія, 9 клас
Створено 23 травня
Приклад запитання: Вкажіть об'єм ацетилену, який утворюється внаслідок термічного розкладу 1,6 л метану.
Приклад запитання: Які речовини відносяться до оксигеновмісних органічних речовин?
Приклад запитання: Виберіть із переліку речовин вуглеводи