Онлайн-тести з хімії 9 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Хімія, 9 клас
Створено 27 лютого
Приклад запитання: Укажіть напівсхему реакції обміну:
Хімія, 9 клас
Створено 27 лютого
Приклад запитання: Розчинними у воді речовинами є1.кухонна сіль;2.крохмаль;3.кисень;4.натрій нітрат;5.хлоридна кислота;6.силіцій(IV) оксид1, 4, 62, 3, 52, 3, 6
Приклад запитання: Укажіть валентність Карбону в органічних сполуках
Хімія, 9 клас
Створено 21 лютого
Приклад запитання: Позначте назву процесу утворення полімеру з мономеру: 
Хімія, 9 клас
Створено 20 лютого
Приклад запитання: Природний газ головною складовою містить
Приклад запитання: Яка з кулестержневих моделей належить пропану?
Хімія, 9 клас
Створено 19 лютого
Приклад запитання: Насичені вуглеводні мають назву
Хімія, 9 клас
Створено 16 лютого
Приклад запитання: Природними джерелами вуглеводнів є:
Приклад запитання: Суміш вуглеводнів, переважно рідких, у яких розчинені невиликі кількості твердих і газуватих вуглеводнів, називається
Хімія, 9 клас
Створено 15 лютого
Приклад запитання: Вкажіть загальну формулу алканів
Хімія, 9 клас
Створено 12 лютого
Приклад запитання: Загальна формула Алканів
Хімія, 9 клас
Створено 11 лютого
Приклад запитання: 1.Вкажіть формулу оцтової кислоти:
Хімія, 9 клас
Створено 10 лютого
Приклад запитання: Загальна формула Алканів
Хімія, 9 клас
Створено 7 лютого
Приклад запитання: Вкажіть рядок, який містить лише формули вуглеводнів
Хімія, 9 клас
Створено 7 лютого
Приклад запитання: Формула метану
Хімія, 9 клас
Створено 5 лютого
Приклад запитання: Вкажіть назву насичених вуглеводнів
Хімія, 9 клас
Створено 5 лютого
Приклад запитання: Елемент, що є основною складовою частиною всіх органічних сполук
Хімія, 9 клас
Створено 4 лютого
Приклад запитання: Що в перекладі означає слово "гомологи"?
Хімія, 9 клас
Створено 3 лютого
Приклад запитання: Вкажіть загальну формулу насичених вуглеводнів
Приклад запитання: Валентність Карбону в молекулах органічних сполук.
Хімія, 9 клас
Створено 28 січня
Приклад запитання: Розщеплення органічних речовин при нагріванні без доступу кисню називають
Приклад запитання: Укажіть сполуку, яка відноситься до алканів
Хімія, 9 клас
Створено 24 січня
Приклад запитання: Укажіть сполуки, що утворюють гомологічний ряд метану:
Приклад запитання: Вкажіть групу атомів, що є гомологічною різницею:
Хімія, 9 клас
Створено 23 січня
Приклад запитання: Карбон в органічній хімії завжди виявляє валентність
Приклад запитання: Вкажіть назву запропонованої речовини
Хімія, 9 клас
Створено 20 січня
Приклад запитання: Вкажіть валентність Карбону в органічних сполуках:
Хімія, 9 клас
Створено 19 січня
Приклад запитання: Який елемент обов'язково присутній у органічних речовинах
Приклад запитання: У 50 грам води розчинили 30 грам натрій гідроксиду. Масова частка розчиненої речовини у розчині становить:
Хімія, 9 клас
Створено 16 січня
Приклад запитання: Назвати теорію ,яка зробила органічну хімію наукою: