1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Algebra

Додано: 10 березня 2020
Предмет: Алгебра, 9 клас
Тест виконано: 1 раз
10 запитань
Запитання 1

Квадратне рівняння має один корінь,якщо :

варіанти відповідей

Дискримінант більше нуля

Дискрімінант менше нуля

Дискримінант дорівнює нулю

Запитання 2

Якщо дискримінант дорівнює нулю, то :

варіанти відповідей

Парабола не дотикається до осі абцис

Парабола дотикається до осі абцис

Парабола перетинає ось абцис у двох точках

Запитання 3

Яка з цих функцій є параболою :

варіанти відповідей

y=x2

y=kx+b

y=1\x

Запитання 4

За теоремою Вієта x1+x2 дорівнює :

варіанти відповідей

-b\c

-b

-b\a

Запитання 5

за теоремою Вієта x1*x2 дорівнює :

варіанти відповідей

-c

c\b

c\a

Запитання 6

Яка з формул є правильною для знаходження квадратного кореня коли дискримінант дорівнює нулю :

варіанти відповідей

-b\2a

-b\a

b\2a

Запитання 7

Яке з тверджень правильне :

варіанти відповідей

на нуль ділити не можна

на нуль множити не можна

не можна ділити на від'ємне число

Запитання 8

Якщо перший член кадратного рівняння від'ємне число, то :

варіанти відповідей

Вітки параболи напрямлені вгору

Вітки параболи напрямлені праворуч

Вітки параболи напрямлені вниз

Запитання 9

Якщо третій член квадратного рівняння дорівнює нулю, то :

варіанти відповідей

Це вже не квадратне рівняння

Такого бути не може

Квадратне рівняння не повне

Запитання 10

Яка з функцій є графіком лінійної функції :

варіанти відповідей

y=kx+b

y=x2\6

y=6\x

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест