Онлайн тести з алгебри 9 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Алгебра, 9 клас
Створено 4 грудня
Приклад запитання: Виберіть формулу для графіка функції зображеної на малюнку
Алгебра, 9 клас
Створено 4 грудня
Приклад запитання: Вітки якої параболи направлені вгору?
Алгебра, 9 клас
Створено 30 листопада
Приклад запитання: Графіком рівняння (х-а)2+(y-b)2=R2 є:
Алгебра, 9 клас
Створено 27 листопада
Приклад запитання: Укажіть правильне закінчення правила.«Значення аргументу, при якому значення функції дорівнює нулю, називають…»
Алгебра, 9 клас
Створено 26 листопада
Приклад запитання: Вказати область визначення функції:
Алгебра, 9 клас
Створено 25 листопада
Приклад запитання: Функція задана формулою f(x)= x2– 1. Знайти f(–1);
Алгебра, 9 клас
Створено 25 листопада
Приклад запитання: Графік якої функції зображено на малюнку?
Алгебра, 9 клас
Створено 19 листопада
Приклад запитання: Чому дорівнює значення функції f(x)=2x²-1 у точці х₀= -3?
Алгебра, 9 клас
Створено 18 листопада
Приклад запитання: вказати точки перетину з віссю ординат
Приклад запитання: Вказати формулу функції, графік якої отримано із графіка у= х² у результаті паралельного перенесення в додатньому напрямку осі у на 5 одиниць.
Алгебра, 9 клас
Створено 12 листопада
Приклад запитання: Знайти значення функції f(x) = х2 - 30, якщо х = - 4
Приклад запитання: Функцією називається
Приклад запитання: Укажіть параболи , вітки яких напрямлені вниз
Алгебра, 9 клас
Створено 7 листопада
Приклад запитання: Вказати область визначення функції, графік якої зображений на малюнку.
Приклад запитання: Вказати формулу функції , графік якої отримують із графіка y=√x у результаті його паралельного перенесення вздовж осі x на 5 одиниць вправо
Алгебра, 9 клас
Створено 3 листопада
Приклад запитання: Графіком функції f(x)=2x-1,5 є
Приклад запитання: 1.    Відомо, що а<b. Якому з чисел може дорівнювати різниця  а-b:
Алгебра, 9 клас
Створено 29 жовтня
Приклад запитання: корінь 49
Алгебра, 9 клас
Створено 24 жовтня
Приклад запитання: Функція це - ...
Алгебра, 9 клас
Створено 22 жовтня
Приклад запитання: Що таке нулі функції?
Приклад запитання: Відмітьте, які з чисел є розв'язками системи
Алгебра, 9 клас
Створено 1 жовтня
Приклад запитання: менше
Приклад запитання: Порівняйте числа 0,45 і  0,44
Приклад запитання: Порівняйте числа a i b, якщо a-b=2.
Алгебра, 9 клас
Створено 26 вересня
Алгебра, 9 клас
Створено 18 вересня
Приклад запитання: Порівняйте a * b, якщо a - b = 0,25
Алгебра, 9 клас
Створено 17 вересня
Приклад запитання:  Із вказаних нерівностей числовими нерівностями є:
Приклад запитання: Верно ли утверждение: если а>4 и в>8, то а+в>12
Алгебра, 9 клас
Створено 8 вересня
Приклад запитання: Виконайте дії:  (26,2-30,5):1/2
Приклад запитання: Яка з послідовностей є арифметичною прогресією ?