Алгоритми з розгалуженнями. Величини логічного типу

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 44 рази
11 запитань
Запитання 1

Логічним виразом називають вираз, який може набувати значень:

варіанти відповідей

true

false

true і false

true або false

Запитання 2

Логічний тип змінних позначається:

варіанти відповідей

var x, у: integer

var x, у: boolean

var x, у: real

Запитання 3

Над логічними виразами можна виконувати логічні перації. Оберіть їх у наведеному списку.

варіанти відповідей

not

and

or

xor

Запитання 4

Диз'юнкцією двох логічних виразів х і у називають логічний вираз, значення якого є:

варіанти відповідей

true, якщо значення хоча б одного з логічних виразів х або у є true

false, якщо значення кожного з логічних виразів х і у є false

Запитання 5

Кон'юнкцією двох логічних виразів х і у називають логічний вираз:

варіанти відповідей

значення якого є true, якщо значення кожного з логічних виразів х і у є true

false, якщо значення хоча б одного з логічних виразів х або у є false

Запитання 6

Какой оператор соответствует даной блок-схеме?

варіанти відповідей

If A<5 Then A := A-1 Else A := A+1; 

If A<5 Then A := A-1; 

If A<5 Then A := A+1;

If A<5 Then A := A+1 Else A := A-1; 

Запитання 7

Какой оператор соответствует данной блок схеме?

варіанти відповідей

If A<5 Then A := A+1 Else A := A-1; 

If A<5 Then A := A-1; 

If A<5 Then A := A+1;

If A<5 Then A := A-1 Else A := A+1; 

Запитання 8

Визначте значення змінної a після виконання наведеного фрагменту алгоритму.

варіанти відповідей

103

100

3

0

Запитання 9

Визначте значення змінної c після виконання наведеного фрагменту алгоритму.

варіанти відповідей

3

2

7

10

Запитання 10

Величини, які можуть набувати лише одного із двох значень: істина або хибність, називаються:

варіанти відповідей

логічними

числовими

символьними

рядковими

Запитання 11

Розгалуження-

варіанти відповідей

це організована послідовність вказівок виконання дій, спрямована на розв'язання певної задачі.

це така форма організації дій, при якій залежно від виконання або невиконання деякої умови здійснюється або та, або інша послідовність дій.

різновид керівної конструкції у високорівневих мовах програмування, призначена для організації багаторазового виконання набору інструкцій (команд).

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест