8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Підсумкова контрольна робота

Додано: 4 травня
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 181 раз
22 запитання
Запитання 1

Що таке кодування? 

варіанти відповідей

Сприйняття повідомлень за допомогою органів чуття

Процес передавання, зберігання й опрацювання повідомлень

Відомості про навколишній світ і явища, які в ньому відбуваються

Перетворення повідомлення в зручну для передавання, зберігання, опрацювання форму

Запитання 2

Що таке код? 

варіанти відповідей

Наскельний малюнок

Отримане повідомлення у письмовому вигляді

Інформація, збережена в комп’ютері

Набір символів або сигналів і правил їх використання для кодування повідомлень

Запитання 3

Як кодуються дані в комп’ютері?

варіанти відповідей

 Електричними сигналами 

Звуковими сигналами

Кольором

Спеціальними літерами

Запитання 4

У чому полягає відмінність між кодуванням текстових даних у книжці та комп’ютері?

варіанти відповідей

У книжці — літери, у комп’ютері — двійкові коди

У книжці – літери, у комп’ютері — малюнки

Жодних відмінностей немає

У книжці — паперові сторінки, у комп’ютері — електронні

Запитання 5

У якому вигляді одна літера тексту зберігається в пам’яті комп’ютера? 

варіанти відповідей

У вигляді окремого файла

У вигляді 1 біта

У вигляді 8-бітового двійкового коду

У вигляді малюнка

Запитання 6

Книжка містить 150 сторінок, на кожній сторінці 40 рядків, у кожному рядку 60 символів (включаючи пропуски).Знайдіть довжину двійкового коду тексту книжки (у Мегабайтах), якщо для кодування 1 символу використано 8 біт = 1 байт (аскі ASCII).

варіанти відповідей

0,34 

34

0,56

351, 56 

Запитання 7

Переведіть 5 байтів в біти

варіанти відповідей

4

40

400

5120

Запитання 8

Кого називають першим у світі програмістом?

варіанти відповідей

Блез Паскаль

Леонардо да Вінчі 

Готфрід Вільгельм Лейбніц

Ада Лавлейс

Запитання 9

Хто є основоположником комп’ютерної техніки в Україні? Позначте всі правильні відповіді.

варіанти відповідей

Віктор Глушков

Сергій Лебедєв

Юрій Гагарін

Леонід Каденюк

Запитання 10

Заповни пропуск.

Електронні лампи є основною елементною базою ...... покоління компю'терів.

варіанти відповідей

Першого

Другого

Третього

Четвертого

Запитання 11

Скільки комірок містить зв’язний діапазон А2:В3 у табличному процесорі Excel? Позначте одну правильну відповідь 

варіанти відповідей

6

2

3

4

Запитання 12

Як модифікується формула =С5, якщо її скопіювати з поточної комірки в комірку на два стовпці ліворуч і на три рядки нижче від комірки з формулою? 

варіанти відповідей

=Е5 

=А8 

=Е2 

=С8

Запитання 13

Які формули не можна вводити у комірку E7? Позначте всі правильні відповіді 

варіанти відповідей

 =A9+A7 

=A7+E7 

=A7+$E7*4 

=$E$7+A12 

Запитання 14

Якого числового значення набуде комірка С1(див. рисунок) після копіювання в неї формули із комірки В3?

варіанти відповідей

3

4

5

6

Запитання 15

Для додавання на форму елемента керування Label на вкладці Standard Палітри компонентів середовища програмування Lazarus призначена кнопка... 

варіанти відповідей
Запитання 16

Якими способами можна запустити проект на виконання? Оберіть всі правильні відповіді

варіанти відповідей

За допомогою команди меню Виконати → Виконати

 Натиснувши клавішу F12

Клацнувши кнопку ► на Панелі швидкого доступу

Натиснувши клавішу F9

Запитання 17

Перед вами одне з вікон середовища програмування Lazarus. Оберіть його назву.

варіанти відповідей

Палітра компонентів

Інспектор об’єктів

Редактор тексту

Вікно форми

Запитання 18

Синтаксис мови програмування — це...

варіанти відповідей

команда виконати конкретну дію, записана мовою програмування 

набір символів, які можуть використовуватись під час створення програми 

сукупність правил побудови мовних конструкцій у певній мові програмування 

сукупність правил використання мовних конструкцій, записаних мовою програмування 

Запитання 19

Що відбудетья у разі виконання операторів:

Label1.Color := clYellow;

Label1.Font.Color := clBlue;

варіанти відповідей

Буде встановлено колір шрифту - жовтий, колір фону - синій

Буде встановлено колір шрифту - синій, колір фону - жовтий

Буде встановлено колір шрифту - жовтий, колір фону - жовтий

Буде встановлено колір шрифту - синій, колір фону - синій

Запитання 20

Що відбудеться у разі виконання операторів:

Form1.Width := Form1.Width + 10;

Form1.Height := Form1.Height - 11;

варіанти відповідей

Висота форми збільшиться на 10 пікселів, а ширина на 11

Висота форми збільшиться на 11 пікселів, а ширина на 10

Висота форми зменшиться на 10 пікселів, а ширина збільшиться на 11

Висота форми зменшиться на 11 пікселів, а ширина збільшиться на 10

Запитання 21

Оберіть оператори для знаходження суми двох цілих чисел, що вводяться в текстових полях Edit1 і Edit2. Значення суми виводиться в текстове поле Edit3.

варіанти відповідей

var A, B, C: String;

begin

А := StrToInt(Edit1.Text);

B := StrToInt(Edit2.Text);

C := A + B;

Edit3.Text := StrToInt(C);

end;

var A, B, C: Integer;

begin

А := StrToInt(Edit1.Text);

B := StrToInt(Edit2.Text);

C := A + B;

Edit3.Text := IntToStr(C);

end;

var A, B, C: Integer;

begin

А := IntToStr(Edit1.Text);

B := IntToStr(Edit2.Text);

C := A + B;

Edit3.Text := IntToStr(C);

end;

var A, B, C: String;

begin

А := IntToStr(Edit1.Text);

B := IntToStr(Edit2.Text);

C := A + B;

Edit3.Text := IntToStr(C);

end;

Запитання 22

Що буде результатом виконання оператора

a := А div 10 mod 10,

якщо А = 123

варіанти відповідей

а = 2

а = 1

а = 3

а = 20

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест