Алкани.Алкени. Алкіни.

Додано: 29 січня 2021
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 336 разів
27 запитань
Запитання 1

Укажи назву хімічної сполуки, яка має формулу C4H10.

варіанти відповідей

етан

пропан

бутан

метан

Запитання 2

Який зв'язок властивий алкінам?

варіанти відповідей

Одинарний

Подвійний

Потрійний

Запитання 3

Вкажи назву хімічної сполуки, яка має формулу C7H12.

варіанти відповідей

гептен

гептан

гептин

Запитання 4

Який звязок властивий насиченим вуглеводням?

варіанти відповідей

Одинарний

Подвійний

Потрійний

Запитання 5

Оберіть формулу октана

варіанти відповідей

C9H20

C4H10

C5H12

C8H18

Запитання 6

Вкажіть формулу пентена

варіанти відповідей

С5Н10

С5Н12

С5Н8

Запитання 7

Яку загальну формулу мають алкени?

варіанти відповідей

СnH2n+2

СnH2n

СnH2n-2

Запитання 8

CnH2n-2 - це загальна формула

варіанти відповідей

алкенів

алкінів

алканів

Запитання 9

Насичені вуглеводні або алкани - це

варіанти відповідей

вуглеводні із загальною формулою СnН2n+2, у яких атоми Карбону сполучаються між собою лише простими зв'язками

вуглеводні, які мають кратні зв'язки

вуглеводні із загальною формулою СnH2n-2, у яких атоми Карбону сполучаються між собою кратними зв'язками

Запитання 10

Яку групу називають гомологічною

варіанти відповідей

-СН2-

-NH2

-СН3

- NO2

Запитання 11

Яка напівструктурна формула відповідає пропану

варіанти відповідей

СН3-СН2-СН2-СН3

СН3-СН2 - CH3

СН2=СН-СН3

CH3 - CH2 - CH = CH2

Запитання 12

Укажіть назви алканів у порядку зростання кількості атомів Карбону у їх формулах

варіанти відповідей

бутан,етан,пропан,гексан

пропан,бутан,пентан,октан

метан, бутан,пропан, нонан

бутан,пентан,гексан,гептан

Запитання 13

Виберіть ряд, у якому знаходяться лише алкени:

варіанти відповідей

СН4 , С2Н6, С2Н5ОН, С4Н10

С3Н6, С4Н8, С5Н10, С6Н12

СН4, С2Н6, С4Н8, С5Н12

С2Н6, С4Н10, С6Н14, С8Н18

Запитання 14

Яка тривіальна назва метану

варіанти відповідей

рудниковий газ

болотний газ

веселильний газ

вуглекислий газ

Запитання 15

Вкажіть формулу найближчого гомолога етилену

варіанти відповідей

C2H6

C3H6

C3H8

C4H8

Запитання 16

Структурна формула якого вуглеводню відноситься до алкенів

варіанти відповідей

СН3 -СН2 -СН3

СН2=СН-СН2-СН2-СН3

СН3 - С -= С - СН3

Запитання 17

Який тип гібридизації мають

А) елкени 1) sp3

Б) алкани 2) sp

В) алкіни 3) sp2

варіанти відповідей

а) А-3, Б-1, В- 2

б) А-2, Б-1, В- 3

в) А-1, Б-2, В- 3

Запитання 18

Виберіть усі гомологи метану:

варіанти відповідей

С3Н6

С4Н8

С2Н6

С7Н16

С6Н12

С5Н12

Запитання 19

Структурна формула відрізняється від електронної тим, що:

варіанти відповідей

електронні пари, які позначалися в електронній формулі крапками, замінені на риски

кожен валентний електрон, який позначався в електронній формулі крапкою, замінений рискою

більш точно показує склад молекул

частину електронних пар, що позначалися в електронній формулі крапками, замінені на риски

Запитання 20

Основною ознакою ненасичених сполук є

варіанти відповідей

наявність кратних зв'язків між атомами Карбону і Оксигену

  наявність кратних зв'язків між атомами Оксигену і Гідрогену

наявність кратних зв'язків між атомами Карбону і Гідрогену

  наявність кратних зв'язків між атомами Карбону

Запитання 21

Виберіть молекулярну формулу етилену

варіанти відповідей

CH4

C2H2

 C2H4

C2H6

Запитання 22

Укажіть тип зв'язку в молекулах алкінів

варіанти відповідей

одинарний

 потрійний

подвійний

два подвійних

Запитання 23

Виберіть молекулярну формулу ацетилену

варіанти відповідей

C2H2

C2H6

C2H4

 C4H10

Запитання 24

Гомологами етину є

варіанти відповідей

 бутан

гексин

  пропин

 пропен

октан

бутен

пентин

Запитання 25

Вкажіть назву ненасичених вуглеводнів:

варіанти відповідей

Парафіни

Ароматичні

Алкіни

Алкани

Запитання 26

Алкіни — це вуглеводні які відповідають загальній формулі
варіанти відповідей

а) CnH2n і містять один подвійний зв'язок між атомами Карбону

б)  CnH2n+2 і містять одинарні зв'язки між атомами Карбону

в)  CnH2n-2 і містять один потрійний зв'язок між атомами Карбону

г)  CnH2n-2 і містять два подвійних зв'язка між атомами Карбону

Запитання 27

У молекулі алкінів кут між зв’язками становить:варіанти відповідей

180º

109º

120º

90º 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест