Алюміній. Залізо. Натрій. Кальцій

Додано: 18 лютого
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 2 рази
14 запитань
Запитання 1

Скільки електронів містять метали на зовнішньому енергетичному рівні (як правило)?

варіанти відповідей

1-3

3-5

  4-7

Запитання 2

З якими з перелічених речовин може реагувати залізо?

варіанти відповідей

сірка


купрум(ІІ) хлорид

  

купрум(ІІ) гідроксид


 магній сульфат

Запитання 3

Хімічно активний алюміній стійкийдо крозії тому, що:

варіанти відповідей

Він має високу відбивну здатність

Його поверхня вкрита міцною, тугоплпвкою речовиною - алюміній оксидом

 Алюміній є окисником


Він легкий та міцний

Запитання 4

Na2O → NaOH → X → BaSO4

1. Укажіть формулу сполуки Х.

2. Тип реакції, за якою одержано сполуку Х.

3. Технічну назву сполуки NaOH.

варіанти відповідей

NaCl 

Na2SO4

заміщення

обмін

гашене вапно

їдкий натр

Запитання 5

  У посудину з водою помістили шматочок натрію. Унаслідок цього відбулася бурхлива реакція з виділенням безбарвного займистого газую Укажіть ПОМИЛКОВЕ твердження щодо цієї реакції

варіанти відповідей

Щоб дослідити середовище розчину, який утворився в посудині після реакції, можна використати фенолфталеїн

Атоми Натрію віддають електрони з утворенням катіонів

Для якісного виявлення газу – одного з продуктів реакції – потрібно вкористати вапняну воду

Ця реакція є екзотермічною

Запитання 6

Який з металів найбільш активно реагує з киснем при кімнатній температурі?


варіанти відповідей

 Fe


Ag


Cu

 Hg


Запитання 7

Валентність, характерна для Феруму в сполуках:

варіанти відповідей

І

III

IV

VIII

II

VI

Запитання 8

Укажіть,яку формулу має червоний залізняк (гематит):

варіанти відповідей

FeS2

Fe2О3

FeCO3

Fe3О4

Запитання 9

Схарактеризуйте фізичні властивості металу алюмінію.

варіанти відповідей

сріблясто-білий

сірий

добрий теплопровідник

погано проводить тепло

пластичний

крихкий

легкий

важкий

Запитання 10

Укажіть газ, що утворюється при взаємодії алюмінію з калій гідроксидом.

варіанти відповідей

кисень

калій

водень

вуглекислий газ

Запитання 11

Укажіть рівняння реакції за допомогою яких можна отримати ферум (ІІ) хлорид

варіанти відповідей

Fe + Cl2 =

Fe + HCl=

Fe2O3 + HCl=

FeO+Cl2=

Запитання 12

Головний зал Печери великих кристалів, що знаходиться в Мексиці, містить величезні кристали селеніту. Який металічний елемент входить до складу цього мінералу?

варіанти відповідей

Al

Na

K

Ca

Fe

Mg

Запитання 13

Виберіть сполуки, з якими реагує кальцій

варіанти відповідей

сульфатна кислота

вода

літій оксид

барій

Запитання 14

До розчину, який містить 3, 42 г алюміній сульфату, долили надлишок розчину барій хлориду. Яка маса солі випала в осад?

варіанти відповідей

6,99г

22,4г

6,02г

10г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест