Онлайн-тести з хімії 11 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Природні матеріали, які використовують у виробництві промислових продуктів, називають:
Приклад запитання: Оберіть елемент, атом якого має електронну конфігуряцію 1s22s22p63s23p64s23d3:
Приклад запитання: Завданнями хімії щодо розв′ язання сировинної проблеми є
Приклад запитання: Вкажіть формулу речовини, в якій Сульфур може бути тільки окисником
Приклад запитання: Серед назв виберіть назву речовини:
Приклад запитання: При кондуктометричному титруванні суміші кислот HCl і CH 3 COOH 0,1 М розчиномNаOH вимірюють:
Хімія, 11 клас
Створено 21 травня
Приклад запитання: Укажіть, яку величину використовують для характеристики окисно – відновноїздатності речовин:
Хімія, 11 клас
Створено 21 травня
Приклад запитання: Вкажіть реагент-осаджувач, який краще використати при гравіметричному визначеннісолей кальція:
Хімія, 11 клас
Створено 20 травня
Приклад запитання: Завданнями хімії щодо розв′ язання сировинної проблеми є
Приклад запитання: Установіть відповідність між:Реагенти Продукти реакції:1. CuSO4 + Ba(OH)2 А.Нерозчинна сіль +розчинна сіль2. CuCl2 + AgNO3 Б.Нерозчинна сіль + нерозчинна основа3. FeSO4 + Ag В.Розчинна сіль + нерозчинна основа4. FeCl3 + KOH Г.Реакція не відбувається
Приклад запитання: 1.У регуляції активності ферментівважливе місце належить їхпостсинтетичній ковалентній модифікації. Яким із зазначенихмеханізмів здійснюється регуляціяактивності глікогенфосфорилази іглікогенсинтетази?
Хімія, 11 клас
Створено 18 травня
Приклад запитання: Які з перерахованих ресурсів і джерел енергії відносяться до поновлюваних?
Приклад запитання: Формулою нітратної кислоти є:
Приклад запитання: Матеріали - це речовини, що використовуються для виготовлення ...
Приклад запитання: Кислоти - це електроліти, в результаті дисоціації яких утворюються
Приклад запитання: Сучасна силікатна промисловість включає такі галузі:
Приклад запитання: Чинники, що впливають на збільшення обсягів продукції харчування
Приклад запитання:  Глікоген їжі гідролізувався у шлунково-кишковому тракті. Яка кінцева речовина утворилась при  перетравленні глікогена?
Приклад запитання: У всіх живих організмів однакові триплети кодують однакові амінокислоти. Як зветься ця властивість генетичного коду?
Приклад запитання: Генний апарат людини містить біля 30 тисяч генів, а кількість варіантів антитіл сягає мільйонів. Який механізм використовується для утворення нових генів, що відповідають за синтез такої кількості антитіл?
Приклад запитання: В розпаді глікогену до глюкозо-1-фосфату приймає участь фермент:
Приклад запитання: Процес синтезу АТФ, який іде спряжено з реакціями окислення при участі дихальних ферментів мітохондрій називають:
Хімія, 11 клас
Створено 15 травня
Приклад запитання: Для визначення iнтенсивностi свiтла, розсiяного колоїдними частинками,використовується рiвняння:
Хімія, 11 клас
Створено 15 травня
Приклад запитання: Характерною особливістю будови молекул поверхнево активних речовин є:
Приклад запитання: Окисленя якої речовини є основним джерелом енергії для мозку людини?
Приклад запитання:  У хворого 34 років має місце понижена витривалість до фізичних навантажень в той час, як у скелетних м’язах вміст глікогену підвищений. З зниженням активності якого ферменту це пов’язано?
Приклад запитання: У людини порушений процес синтезу сечовини. Про патологію якого органу це свідчить?
Приклад запитання: Практично всі білки згортання крові синтезуються у:
Приклад запитання: Оберіть елемент, атом якого має електронну конфігуряцію 1s22s22p63s23p64s23d3:
Приклад запитання: У хворого жовтуватість шкіри і слизових оболонок, інтенсивне забарвлення калу, зменшена кількість гемоглобіну крові. Лікар поставив попередній діагноз- гемолітична жовтяниця. Підвищення концентрації якої речовини крові підтвердить цей діагноз?