Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Онлайн-тести з хімії 11 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Укажіть назву речовини Х у схемі перетворень: Al2(SO4)3 → X→ Al2O3 
Приклад запитання: Укажiть хiмiчний елемент, що не вiдноситься до елементiв - органогенiв
Приклад запитання: У промисловості алюміній отримують 
Приклад запитання: Укажіть електронну формулу катіону Al3+
Приклад запитання: Укажіть назву речовини Х у схемі перетворень: Zn(NO3)2 → X→ ZnO
Приклад запитання: Правильні твердження щодо ZnO: 1) це основний оксид, що не розчиняється у воді; 2) є амфотерним оксидом у воді не розчиняється; 3) його отримують взаємодією цинку з водою; 4) унаслідок його реакції з розчином калій гідроксиду може утворитись калій тетрагідроксоцинкат;5) за жодних умов не взаємодіє з лугами; 6) його можна отримати термічним розкладом цинк гідроксиду          
Приклад запитання: Укажіть електронну формулу катіону Zn2+
Приклад запитання: Складні речовини, що складаються із атомів металів і групи ОН - це...
Приклад запитання: Серед наведених нижче основ виберіть розчинні  
Приклад запитання: Укажіть рядок, що містить назви лише s-елементів
Приклад запитання: Добрива — це ......, хімічні елементи яких необхідні для росту й розвитку рослин.
Приклад запитання: В ряду Al, Be, Mg, Ca, Li, Na, K, Rb, Cs відновна властивість металів
Приклад запитання: Визначте, що це за сполука.H2N − CH2 − COOH
Хімія, 11 клас
Створено 28 травня
Приклад запитання: Знайдіть відповідність між формулою та тривіальною назвою речовини:1) CO2 А) Вуглекислий газ2) NaNO3 Б) Чилійська селітра3) Ca(OH)2 В) Гашене вапно4) Na2CO3*10H2O Г) кристалічна сода5) SiO2 Д) кремнезем 6) Al2O3  Е) корунд
Приклад запитання: Добрива — це ......, хімічні елементи яких необхідні для росту й розвитку рослин.
Хімія, 11 клас
Створено 27 травня
Приклад запитання: Натрій силікат ( розчинне скло) можна отримати взаємодією:1) сплавляння NaOH  i SiO2;   2) сплавляння Na2O i SiO2;    3) взаємодія NaOH ( у розчині) і SiO2; 4) Na2SiO3  i KOH   (у водних розчинах);          5) Na3PO4  i K2SiO3   (у водних розчинах);  6) сплавляння Na2CO3  i SiO2       
Приклад запитання: Визначити вірні твердження
Хімія, 11 клас
Створено 26 травня
Приклад запитання: У результаті гідролізу солі CuCl2 виникає:
Приклад запитання: Завданнями хімії щодо роз'язання сировинної проблеми є
Приклад запитання: Жорсткість води це
Приклад запитання: Вкажіть перелік, в який ввійшли назви тільки металічних елементів
Приклад запитання: Як називаються матеріали, що складаються з основи та наповнювачів?
Приклад запитання: Роль хімії у розв’язанні сировинної проблеми
Приклад запитання: Установіть відповідність між:
Приклад запитання: Завданнями хімії щодо роз'язання сировинної проблеми є
Приклад запитання: Кислотні дощі зумовлені:
Приклад запитання: Завданнями хімії щодо роз'язання сировинної проблеми є
Приклад запитання: Природні матеріали, які використовують у виробництві промислових продуктів, називають: