Онлайн-тести з хімії 11 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Хімія, 11 клас
Створено 28 вересня
Приклад запитання: Хімічний зв’язок між атомами утворюється
Приклад запитання: Вкажіть електронні формули Сульфуру у збудженому стані:
Приклад запитання: Несолетвірний оксид
Хімія, 11 клас
Створено 27 вересня
Приклад запитання: Як називають здатність атома притягувати до себе електрони?
Хімія, 11 клас
Створено 27 вересня
Приклад запитання: Які атоми утворюють ковалентний звязок?
Приклад запитання: Які з частинок, що входять до складу атомів, мають позитивний заряд? 
Хімія, 11 клас
Створено 27 вересня
Приклад запитання: Вкажіть протонні числа елементів, що належать до d - елементів
Приклад запитання: 1. Який із хімічних елементів має найбільшу електронегативність?
Хімія, 11 клас
Створено 27 вересня
Приклад запитання: Вибрати рядок хімічних елементів із сталою валентністю 
Приклад запитання: Вибрати рядок хімічних елементів із сталою валентністю 
Приклад запитання: Йонним зв'язком називають хімічний зв'язок, утворений за допомогою електростатичної взаємодії:
Приклад запитання: Вкажіть будову алмаза
Приклад запитання: 1. Який із хімічних елементів має найбільшу електронегативність?
Приклад запитання: Які з частинок, що входять до складу атомів, мають позитивний заряд? 
Хімія, 11 клас
Створено 22 вересня
Приклад запитання: Хто сформулював Періодичний закон?
Приклад запитання: Позначте енергітичний підрівень, який заповнюється електронами після 3р-підрівня:А 3s; Б 3d; В 4s; Г 4р
Приклад запитання: Позначте електронну формулу атома Фосфору: 
Приклад запитання: В якій сполуці ступінь окиснення Мангану найвищий?
Хімія, 11 клас
Створено 20 вересня
Приклад запитання: Укажіть,що спільного в будові атомів елементів із порядковими номерами 17 і 18:
Приклад запитання: Укажіть,що спільного в будові атомів елементів із порядковими номерами 17 і 18:
Приклад запитання: Укажіть , чим відрізняються ізотопи хімічного елемента:
Хімія, 11 клас
Створено 20 вересня
Приклад запитання: Сукупність галузей господарства країни, які вивчають і використовують енергоресурси, зокрема енергію води, вітру та Сонця, ядерну, геотермальну, енергію морських припливів і відпливів, біомаси та інших джерел з метою вироблення, перетворення, передання та розподілу енергії це
Приклад запитання: 1. Який із хімічних елементів має найбільшу електронегативність?
Приклад запитання: Рух електрона навколо власної осі називають:
Приклад запитання: Нуклонне число А нукліда Оксигена -17 , його протонне число Z та число нейтронів N правильно вказані в рядку
Приклад запитання: Вкажіть ряд елементів, що розташовані в порядку збільшення електронегативності: