Алюміній. Залізо. Сплави.

Додано: 16 березня
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 12 разів
12 запитань
Запитання 1

Алюміній належить до:

варіанти відповідей

легких металів

важких металів

середніх металів

Запитання 2

Алюміній застосовують для:

варіанти відповідей

для виготовлення сталі

для виготовлення дзеркал

для виготовлення труб

для виготовлення пушок

Запитання 3

Алюміній має такі фізичні властивості:

варіанти відповідей

сріблясто-білий метал                             

належить до групи важких металів

має низьку теплопровідність                 

легший за воду

Запитання 4

Хімічно активний алюміній стійкий до корозії тому, що:

варіанти відповідей

Він має високу відбивну здатність

Його поверхня вкрита міцною, тугоплавкою речовиною - алюміній оксидом

 Алюміній є окисником


Він легкий та міцний

Запитання 5

Основу чавуну та сталі складає:

варіанти відповідей

цинк

залізо

алюміній

олово

Запитання 6

Під час спалювання заліза в атмосфері кисню при високій температурі утворюється:

варіанти відповідей

FeO

Fe₃O₄     

Fe₂O₃      

FeO₄

Запитання 7

Твердий розчин одного металу в іншому називається 

варіанти відповідей

суміш        

сплав

хімічна сполука

амальгами

Запитання 8

Метал, який має найбільший видобуток і використання 

варіанти відповідей

алюміній           

мідь 

залізо

кальцій

Запитання 9

Ферум входить до складу 

варіанти відповідей

хлорофілу 

зубів 

гемоглобіну   

фольги

Запитання 10

Атоми металічних елементів переважно можуть

варіанти відповідей

втрачати електрони та перетворюватися на катіони

втрачати електрони та перетворюватися на аніони

приймати електрони та перетворюватися на катіони

приймати електрони та перетворюатися на аніони

Запитання 11

Багато металів добувають з їхніх оксидів за допомогою алюмінію. Цей метод називається

варіанти відповідей

металургія

алюмотермія

електроліз

магнійтермія

Запитання 12

Проаналізуйте твердження.

І. Алюміній є найпоширенішим елементом на Землі.

ІІ. Алюміній є амфотерним елементом і тому за певних умов може вступати в реакцію з лугами.

варіанти відповідей

правильне лише перше твердження

правильне лише друге твердження

обидва твердження вірні

жодне з тверджень не є правильним

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест