19 травня о 18:00Вебінар: Організація підсумкового повторення з предметів гуманітарного циклу наприкінці навчального року

Антропічний вплив людини, 11 клас

Додано: 4 березня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 58 разів
27 запитань
Запитання 1

Вкажіть наслідки антропогенового забруднення

(декілька варіантів)

варіанти відповідей

потрапляння отрутохімікатів у підземні води

 пожежі внаслідок удару блискавки

смерчі

 глобальне потепління

 виверження вулканів

сміттєзвалища

Запитання 2

  Які негативні наслідки спричинила аварія на ЧАЕС?

                        


варіанти відповідей

Розповсюдження радіаційного забруднення.

Підвищення середньорічної температури.

Збільшення ймовірності підвищення сейсмічності в ре­гіоні.

Паводки.

Запитання 3

Призводить до збільшення захворювань раком шкіри на 5-7%, що складає 6-9 тисяч населення на європейській території:


варіанти відповідей

кислотні опади

потепління клімату

пестициди

стоншення озонового екрану

Запитання 4

До альтернативних джерел енергії відносяться:варіанти відповідей

 енергія вітру, припливів та відпливів

  

  теплова та ядерна енергетика, гідроенергетика

 

  енергія сонця, вітру, Землі, хвиль та припливів, біомаси

 

  сонячна енергія, біопаливо, теплова енергетика

Запитання 5


Видиме сильне забруднення повітря, що характеризується поєднанням частинок пилу, краплин туману, газоподібних забруднювачів і диму, – це:
варіанти відповідей

 урбанізація

 

   смог

  

  парниковий ефект

  озонові «діри»

  

Запитання 6

Наслідком викидів сірчистого газу в атмосферу є:


варіанти відповідей

   засолення ґрунтів

  цвітіння водойм

  

  озонові «діри»

 кислотні дощі

  

Запитання 7

Повторне використання шляхом переробки відходів виробництва, речей, продуктів, які втратили свої корисні якості називається:

 

 

варіанти відповідей

Урбанізація

 Утилізація

Деградація

Рекультивація

Запитання 8

Забруднення гідросфери пестицидами відноситься  до забруднення:     

варіанти відповідей

радіоактивного

механічного

біологічного

хімічного

Запитання 9

Засмічення планети пластиком відноситься до групи забруднень

варіанти відповідей

фізичних

хімічних

біологічних

механічних

Запитання 10

До природного забруднення довкілля належить:

(декілька варіантів)

варіанти відповідей

виверження вулканів

 аварії на АЕС

 лісові пожежі

ядерні війни

Запитання 11

До якого виду забруднення води належить забруднення мікроорганізмами?

варіанти відповідей

 фізичного

хімічного

біологічного

механічного

Запитання 12

Вкажіть наслідки антропогенового забруднення

(декілька варіантів)

варіанти відповідей

 виверження вулканів

 потрапляння отрутохімікатів у підземні води

 смерчі

сміттєзвалища

пожежі внаслідок удару блискавки

глобальне потепління

Запитання 13


Карантин, викликаний поширенням вірусу COVID - 19, є наслідком забруднення середовища:

варіанти відповідей

Фізичного

біологічного

хімічного

механічного

Запитання 14

Визначте причину деградації грунтів

варіанти відповідей

 дотримання сівозміни

 внесення мінеральних добрив

 внесення органічних добрив

 неправильне землекористування

Запитання 15

Основними екологічними проблеми гідросфери є:

варіанти відповідей

 цвітіння води

ерозія грунту

озонові діри

Запитання 16

Руйнування верхніх горизонтів ґрунту сильними вітрами або водними потоками, – це:


варіанти відповідей

евтрофікація

ерозія

парниковий ефект

смог

Запитання 17

До якого типу забруднення відносять радіаційне випромінювання?

варіанти відповідей

хімічного

фізичного

механічного

біологічного

Запитання 18

Підвищення температури приземного шару повітря (парниковий ефект) спричинене збільшенням викидів в атмосферу

варіанти відповідей

фреонів

сполук нітрогену

важких металів

вуглекислого газу

Запитання 19

Чим спричинене руйнування озонового шару?

(декілька варіантів)

варіанти відповідей

краплями сульфатної та нітратної кислоти, що потрапляють в повітря

вуглекислим газом

молекулами фреонів, що потрапляють в атмосферу з хладагентів та аерозолів

продуктами спалювання ракетного палива

Запитання 20

Якими є наслідки кислотних дощів?

варіанти відповідей

утворення смогів

забруднення і зниження родючості грунтів

руйнування озонового шару

парниковий ефект

зниження врожайності сільськогосподарських культур

руйнування будівель

Запитання 21

Зменшення вмісту кисню у воді спричинене

варіанти відповідей

цвітінням води

масовим розмноженням у воді вірусів

забрудненням водойм нафтопродуктами

накопиченням радіоактивних відходів

збільшенням рибних запасів

Запитання 22

Масове розмноження у воді кишкової палочки - це приклад забруднення

варіанти відповідей

фізичного

механічного

хімічного

біологічного

Запитання 23

Основним джерелом забруднення води пестицидами є

варіанти відповідей

промисловість

сільське господарство

транспорт

енергетикка

Запитання 24

Яке забруднення водойм спричиняють ТЕС та АЕС?

варіанти відповідей

гербіцидами та пестицидами

важкими металами

підігрітою водою, що змінює температурний режим водойм

нафтопродуктами

Запитання 25

Оберіть заходи, що перешкоджають водній ерозії

(декілька варіантів)

варіанти відповідей

лісонасадження на схилах та відновлення трав'яного покриву

насадження лісосмуг

вапнування грунтів

оранка впоперек схилу

оранка вздовж схилу

снігозатримання

Запитання 26

Джерелом забруднення грунтів стронцієм, цезієм, плутонієм є

варіанти відповідей

техногенні аварії, що пов'язані із транспортуванням токсичних речовин

використання пестицидів

автомобільний транспорт

аварії на АЕС

Запитання 27

Серед запропонованих оберіть заходи охорони грунтів

(декілька варіантів)

варіанти відповідей

створення на підприємствах замкнутих систем водопостачання

введення сівозміни

впровадження органічного землеробства

насадження лісосмуг

збільшення площі орних земель

переробка побутових та промислових відходів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест