Антропічний вплив на ґрунти та біорізноманіття

Додано: 26 березня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 10 разів
24 запитання
Запитання 1

Як називається органічна складова ґрунтів, що визначає їх родючість?

варіанти відповідей

мінерали

гумус

водні розчини

сапропель

Запитання 2

Що є основною причиною вимирання біологічних видів?

варіанти відповідей

руйнування природного середовища

браконьєрство

швидке зростання кількості населення

зміни клімату

Запитання 3

Наведіть приклад інвазійних тваринних видів

варіанти відповідей

амброзія

пугач

фітофтора

колорадський жук

Запитання 4

Назвіть метод знезараження ґрунтів за участі рослин, чиє коріння всмоктує пестициди й розкладає шкідливі речовини...

варіанти відповідей

деградація

лісомеліорація

біоакумуляція

фіторемедіація

Запитання 5

Який із заходів не має спрямованості на збереження біорізноманіття?

варіанти відповідей

оздоровлення агроекосистем

створення екологічної мережі

природоохоронні документи

гендерна рівність

Запитання 6

Назвіть органічне добриво, що є продуктом переробки відходів сільського господарства дощовими черв'яками

варіанти відповідей

сапропель

гуано

вермікомпост

сидерати

Запитання 7

Штучне повернення в якусь місцевість видів живих організмів, які раніше там існували, але за певної причини зникли:

варіанти відповідей

штучний добір

акліматизація

рекультивація

реакліматизація

Запитання 8

Скорочення біорізноманіття й збільшення темпів вимирання видів через втрати загрожує

варіанти відповідей

генотипам особин

фенотипам особин

генофонду біосфери

резерву спадкової мінливості

Запитання 9

Поява видів на новій території має назву:

варіанти відповідей

велике переселення

ареал поширення

інтродукція

інверсія

Запитання 10

Значення біорізноманіття для стабільності біосфери полягає в тому, що воно:

варіанти відповідей

очищує повітря

забезпечує біологічний кругообіг речовин та енергії

регулює кліматичні процеси на Землі

латає озонові діри 

Запитання 11

Чому не можна збирати гриби, фрукти з дерев, ягоди з кущів, лікарські трави на узбіччі автомобільних доріг?


варіанти відповідей

 Накопичують шкідливі сполуки з кислотних дощів

  Вони втрачають смак і мають малі розміри


 Накопичують важкі метали, які потрапляють в грунти з вихлопних газів

 Вони забруднені пилом

Запитання 12

Руйнування верхніх горизонтів грунту сильними вітрами або водними потоками- це....


варіанти відповідей

 Ерозія

 

 Евтрофікаці

  Смог

  Парниковий ефект

Запитання 13

Хімічні засоби боротьби з бур‘янами- це......


 

 

варіанти відповідей

 Фунгіциди

 Гербіциди

 Фітонциди

Інсектициди

Запитання 14

Родючість грунту визначається вмістом в ньому:

варіанти відповідей

гірських порід

фунгіцидів

перегною

жуків-гробариків

Запитання 15

Біорізноманіття - це....

варіанти відповідей

розмаїття організмів, видів та їхніх угруповань.

вселення чужорідних видів 

ввезення до країн різноманітної продукції рослинництва

стрімке зростання показників діяльності людини

Запитання 16

Основними напрямами діяльності щодо збереження біорізноманіття є:

варіанти відповідей

збереження природних екосистем

очищення повітря

створення природоохоронних документів 

встановлення капканів

Запитання 17

 Назвіть наслідки антропічного впливу на біорізноманіття.

варіанти відповідей

ерозія грунтів

зникнення видів

вселення нових видів 

забруднення водойм

поширення рослин-алергенів

масові епідемії

глобальне потепління 

всі відповіді вірні

Запитання 18

 Основними причинами деградації біорізноманіття є:

варіанти відповідей

зростання кількості населення

зміна клімату

руйнування природного середовища

глобальне потепління

неадмірна експлуатація природніх ресурсів

біологічна інвазія

всі відповіді вірні

Запитання 19

. Що розуміють під раціональним природокористуванням?


варіанти відповідей

інтенсивна експлуатація природних ресурсів

використання новітніх технологій для природокористування

надавати можливість природним ресурсам самовідновлюватися

невикористовувати очисні споруди при виготовленні якісної продукції з природних ресурсів


Запитання 20

У тканинах тіла пінгвінів з Антарктиди під час дослідження було виявлено пестициди, які застосовувалися для обробки сільськогосподарських культур за кілька тисяч кілометрів від місця проживання цих птахів. Як ці речовини могли потрапити до їхніх організмів?

варіанти відповідей

з рослин в грунт

з рослин в повітря

з грунту у воду

з грунту в повітря

Запитання 21

Назвіть основні джерела забруднення грунтів

варіанти відповідей

Мінеральні добрива

Побутові відходи

Пестициди

Нафтопродукти

Усі відповіді вірні

Запитання 22

Наука, що вивчає еволюцію біорізноманіття -

варіанти відповідей

диверсикологія

біоіндикація

палеонтологія

біоінформатика

Запитання 23

Засолення ґрунтів - це накопичення

варіанти відповідей

хлоридів

карбонатів

сульфатів

нітратів

сірки

заліза

нітритів

Запитання 24

Інсектициди - це

варіанти відповідей

отрутохімікати для боротьби з комахами

отрутохімікати для боротьби з бур'янами

отрутохімікати для боротьби з грибами

отрутохімікати для боротьби з кліщами

добрива

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест